Infectiepreventieweek: waarom is dit zo belangrijk?  

‘Was je handen stuk’ was de boodschap afgelopen jaar in de landelijke campagne tegen de verspreiding van corona. Maar waarom is het zo belangrijk je handen te wassen? En is dat het enige dat we kunnen doen? 
Lees voor

 

Handen wassen is de basis van goede infectiepreventie. Hierdoor voorkomen we de verspreiding van virussen en bacteriën. Niet alleen in zorginstellingen, maar ook thuis, op de sportclub of het werk. Het is belangrijk om hier aandacht aan te (blijven) geven, zoals we hebben gemerkt tijdens de coronapandemie. Ook om zo antibioticaresistentie (ABR) tegen te gaan. 

Daarom organiseren alle ABR Zorgnetwerken samen de Infectiepreventieweek, van 1 t/m 5 november.

Infectiepreventieweek van 1 t/m 5 november

De Infectiepreventieweek heeft als doel de urgentie en het bewustzijn over infectiepreventie vast te houden bij zorgprofessionals. Tweede doel is om kennis over te dragen rondom infectiepreventiemaatregelen.

Het is voor het eerst dat de ABR Zorgnetwerken hierin samen optreden. Coriën Vugts, landelijk coördinator: ‘In de toekomst blijft het nodig infecties met antibiotica effectief te kunnen behandelen. Door tijdens deze week de krachten vanuit de regionale zorgnetwerken ABR te bundelen, dragen we eraan bij om dit te realiseren.’

Tijdens de Infectiepreventieweek staat iedere dag een ander onderwerp centraal:  
•    Basishygiëne 
•    Uitbraakpreventie
•    Reiniging en desinfectie 
•    Isolatie  
•    Gedragsverandering

Rondom deze onderwerpen worden verschillende activiteiten georganiseerd, zowel landelijk als in de afzonderlijke regio’s. Deze activiteiten zijn te vinden op de website www.infectiepreventieweek.nl. Doe jij ook mee?

 

 

Publicatie datum: 28 oktober 2021 10:19