Academische Werkplaatsen

Een academische werkplaats is een gestructureerde, regionale samenwerking tussen één of meerdere GGD’en en een universiteit of onderzoeksinstituut. De GGD Hollands Midden is één van de deelnemers in de Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Noordelijk Zuid-Holland en in de Academische Werkplaats SAMEN.

Lees voor
  Contact

Gezondheidsbevordering

088 308 3000

E onderzoek@ggdhm.nl

Academische Werkplaats Publieke Gezondheid

De Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Noordelijk Zuid-Holland (AWPG NZH) is een regionale netwerkorganisatie voor onderzoek en opleiding op het gebied van de publieke gezondheid en het sociaal domein. 

 

De AWPG NZH is onderdeel van een landelijk netwerk van 11 Academische Werkplaatsen Publieke Gezondheid. Binnen de regio Noordelijk Zuid-Holland werken wij samen met het LUMC, TNO, Universiteit Leiden en de GGD Haaglanden aan een betere kwaliteit en effectiviteit van de publieke gezondheidszorg. Samen ontwikkelen en verspreiden we kennis door praktijkgericht onderzoek, werkbijeenkomsten, symposia en het delen van ervaring tussen praktijk, beleid en onderzoek.

 

Kijk voor een actueel overzicht van onze projecten en bijeenkomsten op de website www.awpgnzh.nl. Voor gemeenten is er een brochure die uitlegt wat de AWPG NZH specifiek voor gemeenten kan betekenen (pdf). Daarnaast zijn er acht filmpjes gemaakt over praktijkgerichte kortlopende onderzoeken.

 

Vragen? Neem contact met ons op via www.awpgnzh.nl of benader één van de coördinatoren van de werkplaats: Addi van Bergen, avanbergen@ggdhm.nl.

 

Academische Werkplaats SAMEN

De Academische Werkplaats SAMEN is een kennis- en innovatienetwerk in de regio’s Midden Holland, Holland Rijnland en Haaglanden dat werkt aan een goede zorg voor jeugd. 

 

Als SAMEN zijn wij onderdeel van een landelijk netwerk van 12 Academische Werkplaatsen Jeugd. Binnen onze regio verbinden wij praktijk, onderzoek, beleid, onderwijs en gezinnen. Samen ontwikkelen en verspreiden we kennis door scholing en workshops, onderzoek en het delen van ervaring. Zo werken wij aan een regio, die 280.000 jeugdigen kent, waarin de jeugd gezond opgroeit en meedoet thuis, in de wijk en op school. Hiermee dragen we bij aan betrokken burgers met een sterke maatschappelijke positie.

 

GGD Hollands Midden is lid van SAMEN en levert één van de regio-coördinatoren, Petra de Jong, regio-coördinator voor Hollands Midden. Op bijeenkomsten die SAMEN organiseert zijn medewerkers van alle deelnemende organisaties en gemeenten kosteloos welkom.
Kijk voor een actueel overzicht van onze projecten en bijeenkomsten op onze website: www.awsamen.nl.

 

Vragen? Neem contact met ons op via samenvoordejeugd@tno.nl, of benader Petra de Jong: pdejong@ggdhm.nl (tel: 088 - 308 44 25).