Antimicrobiële resistentie (AMR)

Antimicrobiële resistentie (AMR) is wereldwijd een groeiend probleem. Het is dan ook één van de grootste uitdagingen voor de gezondheidszorg. In Nederland zijn resistentiecijfers nog relatief laag in vergelijking met andere landen. Maar ook hier neemt de resistentie toe. Om verdere stijging tegen te gaan zijn maatregelen nodig.

Lees voor
  Contact

AMR Zorgnetwerk Holland West

T 06-30998556: Sanne van Loon (Programmamanager)

E ABR@ggdhm.nl

Antimicrobiële resistentie blijft niet beperkt tot een persoon of instelling. Daarom hebben we in Nederland gekozen voor het One Health principe. Deze brede aanpak richt zich op de domeinen Mensen, Dieren, Voedsel en Milieu. Op de website van het RIVM vind je meer informatie over antimicrobiële resistentie en de nationale aanpak.

AMR Zorgnetwerk Holland West

AMR Zorgnetwerk Holland West is één van de negen regionale AMR zorgnetwerken in Nederland. In opdracht van het ministerie van VWS richten zij zich specifiek op het gebied van de mens: het humane domein.

Het doel van het AMR Zorgnetwerk Holland West is om samen met de verschillende zorgaanbieders en zorgprofessionals in regio Holland West (Gouda, Haaglanden, Leiden) antimicrobiële resistentie aan te pakken. De netwerkpartners van AMR Zorgnetwerk Holland West bestaan uit: (alle zorgmedewerkers van) publieke gezondheid, huisartsen, ziekenhuizen, verpleeghuizen, thuiszorg, gehandicaptenzorg en apothekers.

Hoe pakken wij AMR aan:
•    Wij stimuleren kennisuitwisseling tussen regionale zorgorganisaties
•    Wij dragen bij aan het verbeteren van infectiepreventie
•    Wij bevorderen het juist voorschijven van antibiotica 
•    Wij brengen regionale risico's in kaart
•    Wij ontwikkelen en organiseren scholingen. 

Stuurgroep

In de regio Holland West zijn de netwerkpartijen vertegenwoordigd in de stuurgroep. De voorzitter is Sjaak de Gouw, directeur publieke gezondheid van de regio Hollands Midden.

Regionaal coördinatieteam (RCT)

Het RCT bestaat uit verschillende inhoudsdeskundigen. Zij onderhouden het contact met hun achterban. Ook spelen zij een actieve rol in de uitvoering van de opdracht van AMR Zorgnetwerk Holland West. Zij weten goed wat er speelt, omdat zij zelf werken bij netwerkpartners in de regio.

Stafbureau

Het stafbureau coördineert en faciliteert het RCT bij de uitvoering van verschillende taken, gericht op de regionale aanpak van antimicrobiële resistentie. Het stafbureau heeft een uitvoerende, adviserende en stimulerende rol in de diverse projecten die deel uitmaken van het subsidieprogramma.

Meer weten over AMR Zorgnetwerk Holland West?

Wil je meer informatie over de activiteiten en werkzaamheden van AMR Zorgnetwerk Holland West? Heb je een vraag of wil je misschien zelf een actieve rol spelen in het zorgnetwerk? Kijk dan op www.amrhollandwest.nl of stuur een mailtje naar abr@ggdhm.nl. Tweemaandelijks de AMR Nieuwsbrief ontvangen? Meld je aan op de website.