Antibioticaresistentie (ABR)

Antibioticaresistentie (ABR) is wereldwijd een toenemend probleem en een van de grootste uitdagingen voor de gezondheidszorg. In Nederland zijn resistentiecijfers nog relatief laag in vergelijking met andere landen. Ook hier neemt echter de resistentie toe. Maatregelen zijn nodig om verdere stijging en verspreiding tegen te gaan.

Lees voor
  Contact

ABR Zorgnetwerk Holland West

T 06-30998556: Sanne van Loon (Programmamanager)

T 06-23905642: Dieuwertje Hilhorst (Netwerkcoördinator)

E ABR@ggdhm.nl

Antibioticaresistentie blijft niet beperkt tot een persoon of instelling. Daarom is er in Nederland gekozen voor het One Health principe. Dit is een brede aanpak die gericht is op de gebieden Mensen, Dieren, Voedsel en Milieu. Op de website van het RIVM vind je meer informatie over antibioticaresistentie en de nationale aanpak.

ABR Zorgnetwerk Holland West

ABR Zorgnetwerk Holland West is één van de 10 regionale ABR zorgnetwerken in Nederland. In opdracht van het Ministerie van VWS richten zij zich specifiek op het gebied van de mens: het humane domein.

Het doel van het ABR Zorgnetwerk Holland West is om samen met de verschillende zorgaanbieders en zorgprofessionals in regio Holland West (Gouda, Haaglanden, Leiden) ABR aan te pakken. Onze netwerkpartners bestaan uit (alle zorgmedewerkers van) publieke gezondheid, huisartsen, ziekenhuizen, verpleeghuizen, thuiszorg, gehandicaptenzorg en apothekers.

Onze aanpak van ABR bestaat uit
•    het stimuleren van de samenwerking tussen deze zorgpartijen in de regio; 
•    het bevorderen van transparantie en communicatie tussen instellingen; 
•    het in beeld brengen van regionale risico’s op het gebied van ABR; 
•    het op een hoger peil brengen van infectiepreventie door (o.a.) scholing;
•    het stimuleren van gepast voorschrijven van antibiotica.

Stuurgroep

In onze regio zijn de netwerkpartijen vertegenwoordigd in de stuurgroep, met als voorzitter Sjaak de Gouw, directeur publieke gezondheid van de regio Hollands Midden. 

Regionaal coördinatieteam (RCT)

het RCT bestaat uit verschillende inhoudsdeskundigen. Zij onderhouden het contact met hun achterban en spelen een actieve rol in de uitvoering van onze opdracht. Zij weten goed wat er speelt, omdat zij zelf werken bij netwerkpartners in de regio.
Meer informatie over onze activiteiten en werkzaamheden vind je op onze website: www.abrhollandwest.nl.

Nieuwsbrief

Wilt u zich aanmelden voor onze nieuwsbrief, heeft u een vraag of wilt u misschien zelf een actieve rol spelen in ons zorgnetwerk? We horen graag! Stuur een mailtje naar: ABR@ggdhm.nl.