Antibioticaresistentie (ABR)

Antibioticaresistentie (ABR) is wereldwijd een groeiend probleem. Het is dan ook één van de grootste uitdagingen voor de gezondheidszorg. In Nederland zijn resistentiecijfers nog relatief laag in vergelijking met andere landen. Maar ook hier neemt de resistentie toe. Om verdere stijging tegen te gaan zijn maatregelen nodig.

Lees voor
  Contact

ABR Zorgnetwerk Holland West

T 06-30998556: Sanne van Loon (Programmamanager)

E ABR@ggdhm.nl

Antibioticaresistentie blijft niet beperkt tot een persoon of instelling. Daarom hebben we in Nederland gekozen voor het One Health principe. Deze brede aanpak richt zich op de domeinen Mensen, Dieren, Voedsel en Milieu. Op de website van het RIVM vind je meer informatie over antibioticaresistentie en de nationale aanpak.

ABR Zorgnetwerk Holland West

ABR Zorgnetwerk Holland West is één van de 10 regionale ABR zorgnetwerken in Nederland. In opdracht van het Ministerie van VWS richten zij zich specifiek op het gebied van de mens: het humane domein.

Het doel van het ABR Zorgnetwerk Holland West is om samen met de verschillende zorgaanbieders en zorgprofessionals in regio Holland West (Gouda, Haaglanden, Leiden) antibioticaresistentie aan te pakken. De netwerkpartners van ABR Zorgnetwerk Holland West bestaan uit: (alle zorgmedewerkers van) publieke gezondheid, huisartsen, ziekenhuizen, verpleeghuizen, thuiszorg, gehandicaptenzorg en apothekers.

Onze aanpak van ABR bestaat uit
•    het stimuleren van de samenwerking tussen deze zorgpartijen in de regio; 
•    het bevorderen van transparantie en communicatie tussen instellingen; 
•    het in beeld brengen van regionale risico’s op het gebied van ABR; 
•    het op een hoger peil brengen van infectiepreventie door (o.a.) scholing;
•    het stimuleren van gepast voorschrijven van antibiotica.

Stuurgroep

In de regio Holland West zijn de netwerkpartijen vertegenwoordigd in de stuurgroep. De voorzitter is Sjaak de Gouw, directeur publieke gezondheid van de regio Hollands Midden.

Regionaal coördinatieteam (RCT)

Het RCT bestaat uit verschillende inhoudsdeskundigen. Zij onderhouden het contact met hun achterban. Ook spelen zij een actieve rol in de uitvoering van de opdracht van ABR Zorgnetwerk Holland West. Zij weten goed wat er speelt, omdat zij zelf werken bij netwerkpartners in de regio.

Meer weten over ABR Zorgnetwerk Holland West?

Wil je meer informatie over de activiteiten en werkzaamheden van ABR Zorgnetwerk Holland West? Heb je een vraag of wil je misschien zelf een actieve rol spelen in het zorgnetwerk? Kijk dan op www.abrhollandwest.nl of stuur een mailtje naar ABR@ggdhm.nl.