Bijscholing klachtenregeling ongewenst gedrag

GGD Hollands Midden organiseert bijeenkomsten in het kader van de klachtenregeling ongewenst gedrag. De bijeenkomsten zijn bedoeld voor scholen/ schoolbesturen die een contract hebben bij de GGD Hollands Midden voor externe Vertrouwenspersoon.

Lees voor
  Contact

GGD Hollands Midden
E externevertrouwenspersoon@ggdhm.nl 

Ben jij voor jouw school de contactpersoon voor klachten van ouders over machtsmisbruik of ongewenst gedrag? Ben jij bijvoorbeeld het aanspreekpunt voor ouders wanneer zij vinden dat collega’s van school niet genoeg doen om pestgedrag te verminderen? Of spreken ouders jou aan over foto’s van hun kinderen die ze niet op social media willen?

Het zijn maar een paar voorbeelden waar je in de praktijk mee te maken kan hebben. Zou je graag wat steviger willen staan om deze ouders te horen en te helpen bij het volgen van de interne klachtenprocedure? Wil je daarnaast beter weten wat de route is wanneer school en ouders er samen niet uitkomen?

Dan is deze basistraining iets voor jou. Voor alle schoolbesturen met een contract voor de Externe Vertrouwenspersonen biedt de GGD Hollands Midden gratis bijscholing aan voor interne vertrouwenspersonen of contactpersonen over de Klachtenregeling ongewenst gedrag.
De bijscholing wordt verzorgd door Centrum Vertrouwenspersonen Plus.

Bijscholing klachtenregeling ongewenst gedrag


Inhoud

  • Kennis: Korte theorie over de functie vertrouwenspersoon.
  • Inzicht: Analyseren van casuïstiek om inzicht te vergroten.
  • Vaardigheden: Oefenen met casuïstiek en analyseren van situaties en stappen die een vertrouwenspersoon kan/moet zetten.

Doelen

De interne contactpersoon/ vertrouwenspersoon:

  • Is op de hoogte van het kader van waaruit hij/ zij werkt.
  • Heeft meer inzicht in casuïstiek en kan het bespreekmodel hanteren om toekomstige zaken op gestructureerde wijze aan te pakken.
  • Kan reflecteren op persoonlijk handelen tijdens de klachtafhandeling en het effect hiervan op zijn functie als vertrouwenspersoon.

Doelgroep

Interne contactpersonen /interne vertrouwenspersonen van scholen/schoolbesturen die een contract hebben met de GGD Hollands Midden voor Externe vertrouwenspersoon.

Kosten

Geen

Trainer

De bijscholing wordt uitgevoerd door een trainer van Centrum Vertrouwenspersonen Plus.

Datum en locatie

Door de overheidsmaatregelen om corona te voorkomen zijn de cursussen geannuleerd. We hopen ze op een later tijdstip dit jaar weer te kunnen plannen.

Contact

Voor meer informatie: Muriël Filé via externevertrouwenspersoon@ggdhm.nl.

Link

Meer informatie over het onderwerp Externe vertrouwenspersoon op deze website.