Buurtgym

Uit evaluatieonderzoek van de GGD Hollands Midden naar de Buurtgym blijkt dat 6 op de 10 deelnemers vaker vrolijk en ontspannen zijn door hun deelname aan dit initiatief. Ook geeft 70% van de deelnemers aan meer sociale contacten te hebben. Een mooi voorbeeld van een succesvol beweeginitiatief voor een kwetsbare doelgroep.

Lees voor
  Contact

Leanne Reijnen

E LReijnen@ggdhm.nl

Wat is de Buurtgym?

De Buurtgym is een kleinschalig sportlokaal in Huis van de Buurt ‘Op Eigen Wieken’ in de Merenwijk in Leiden. De inrichting bestaat uit eenvoudige fitnessapparatuur en materialen, zoals balansballen, gewichtjes en zitfietsen. De Buurtgym is bedoeld voor kwetsbare bewoners met een laag inkomen, voor wie de stap naar een commerciële fitness of vereniging vaak te groot is. Elke week komen er 60 wijkbewoners naar de Buurtgym om kennis te maken met bewegen en gezond leven. Daarnaast wordt een aantal wijkbewoners opgeleid als fitnessvrijwilliger door een trainer van NOC*NSF, om straks zelfstandig of als assistent groepen en individuen in de Buurtgym te begeleiden. Hierdoor kan de Buurtgym in de toekomst vaker open zijn.

 

Samenwerkingspartners

Buurtgym Merenwijk is een samenwerking van GGD Hollands Midden, Stichting Sportenderwijs, Libertas Leiden, Piezo, project Door, gemeente Leiden en wijkbewoners. Dankzij het Sportstimuleringsfonds Leiden konden extra sportmaterialen aangeschaft worden.

 

Resultaten evaluatieonderzoek

De GGD heeft een adviserende rol in de ontwikkeling van de Buurtgym en voerde evaluatieonderzoek uit naar dit initiatief.


Voor dit evaluatieonderzoek werden vragenlijsten en interviews afgenomen. Uit de resultaten blijkt dat zowel deelnemers als betrokken professionals zeer positief zijn over de Buurtgym. Deelnemers waarderen vooral de gezellige sfeer. Naast meer sociale contacten en een vrolijker en meer ontspannen gevoel, laat het onderzoek ook andere effecten zien. Zo geeft ruim 60% van de deelnemers aan meer te bewegen en ervaren 4 op de 10 deelnemers meer zelfvertrouwen. Betrokken professionals vinden vooral het laagdrempelige karakter van de Buurtgym van grote meerwaarde. Zij zien veel potentie om de Buurtgym door te ontwikkelen en uit te breiden naar andere buurthuizen in Leiden.

 

Meer informatie

Download hier het volledige (visuele) evaluatierapport.

Bent u geïnteresseerd in de mogelijkheden van een Buurtgym (of andere passende beweeginterventie) voor uw gemeente? Neem dan contact op met Leanne Reijnen, LReijnen@ggdhm.nl.