Calamiteitentoezicht Wmo

Hecht GGD Hollands Midden controleert of het proces bij het melden van een calamiteit- en geweldsincident (door een zorgaanbieder) goed is verlopen. We houden daarbij in de gaten of een Wmo-aanbieder de calamiteit voldoende onderzoekt, zodat ervan geleerd wordt. De verbeteringen moeten leiden tot kwalitatief betere zorg.

Lees voor
  Contact

Toezicht Wmo
T 088 – 308 34 60
(maandag t/m vrijdag van 08:30-17:00 uur)
E 
wmo-secretariaat@ggdhm.nl

Melding doen is verplicht

Als zorgaanbieder ben je volgens de Wmo (2015) verplicht een melding te doen van:

  • iedere calamiteit die bij de verstrekking van een voorziening heeft plaatsgevonden;
  • geweld bij de verstrekking van een voorziening.

Doe de melding binnen drie werkdagen door een mail te sturen naar wmo-secretariaat@ggdhm.nl. Bij twijfel, altijd melden.

Definities

  • calamiteit: een niet-beoogde of onverwachte gebeurtenis, die betrekking heeft op de kwaliteit van de zorg en die tot de dood van of een ernstig schadelijk gevolg voor een cliënt heeft geleid.
  • (gewelds)incident: ernstig grensoverschrijdend gedrag zowel fysiek, psychisch als seksueel jegens een cliënt, door een beroepskracht dan wel door een andere cliënt met wie de cliënt gedurende het etmaal of een dagdeel in een accommodatie van een aanbieder verblijft.

Calamiteitenonderzoek door de toezichthouder

In beide gevallen onderzoekt de GGD of er sprake is van een tekortkoming in de kwaliteit van de zorg die geleverd is door de zorgaanbieder. Na ontvangst van de melding nemen we zo snel mogelijk (maar in ieder geval binnen vijf werkdagen) contact met je op.

We bekijken aan de hand van de wet en de situatie of een zelfonderzoek ingesteld moet worden.
Het doel van een calamiteitenonderzoek is om als zorgaanbieder te leren van de calamiteit. Dit doel wordt beter behaald wanneer een zorgaanbieder het onderzoek zelf doet. Het is goed om te weten wat er fout gaat, zodat dit in de toekomst voorkomen kan worden.
In uitzonderlijke gevallen kunnen we, in overleg met de gemeente Leiden, ervoor kiezen om zelf een calamiteitenonderzoek te doen bij de organisatie.