Externe vertrouwenspersoon

Scholen moeten beschikken over een zogenaamde klachtenregeling. Deze klachtenregeling moet leerlingen en personeel beschermen tegen machtsmisbruik. De meeste scholen willen vanuit hun klachtenregeling ouders een externe vertrouwenspersoon bieden.

Lees voor
  Contact

 

Hecht GGD Hollands Midden, Secretariaat Jeugdgezondheidszorg
T 088 - 308 33 42
externevertrouwenspersoon@ggdhm.nl 

 

Wat kunnen wij voor u betekenen?
 

Veiligheid vergroten

Veiligheid is een basisbehoefte van iedereen. Bij gebrek aan veiligheid kun je niet goed functioneren. Daarom is het zo belangrijk dat iedereen zich veilig kan voelen op school. Machtsmisbruik zorgt voor een gevoel van onveiligheid. Dit kan een bedreiging vormen voor de ontwikkeling van de kinderen op school. Daarom kunnen zij of hun ouders contact opnemen met een vertrouwenspersoon. Dit vergroot het gevoel van veiligheid op school.

Machtsmisbruik

Leerlingen kunnen soms te maken krijgen met machtsmisbruik. Denk bijvoorbeeld aan:

 • (seksuele) intimidatie;
 • discriminatie en racisme;
 • agressie en geweld;
 • pesten.

Externe vertrouwenspersoon van Hecht GGD Hollands Midden

De GGD levert een bijdrage aan de veiligheid van leerlingen door de inzet van externe vertrouwenspersonen. Vier medewerkers van de afdeling Jeugdgezondheidszorg zijn speciaal hiervoor opgeleid. U kunt een beroep op hen doen voor advies bij vragen rondom uiteenlopende vormen van machtsmisbruik.

Als een jongere, ouders of verzorgers een klacht hebben, kunnen zij contact opnemen met de externe vertrouwenspersoon. Dit kan eventueel via de contactpersoon van de school. De externe vertrouwenspersoon onderzoekt en begeleidt de zaak met hen samen.

Voorkómen

Voorkómen is natuurlijk beter dan genezen. Daarom is het belangrijk om omgaan met machtsmisbruik een vaste plaats te geven binnen de school. Bijvoorbeeld door het onderwerp regelmatig met de docenten te bespreken. De GGD kan u adviseren over hoe u zoiets het beste aanpakt.

Abonnement externe vertrouwenspersoon

U kunt een abonnement afsluiten op de diensten van een externe vertrouwenspersoon van Hecht GGD Hollands Midden. Als de school of het schoolbestuur een abonnement heeft op de externe vertrouwenspersoon van Hecht GGD Hollands Midden, dan kunt u het volgende van ons verwachten:

 •  (telefonische) consultatie en advies voor de contactpersoon, de school of ouders/leerlingen over:
  - een mogelijke klacht;
  - het behandelen van een klacht;
  - het opstellen van gedragsregels.
 •  regionale voorlichting/netwerkbijeenkomst in Leiden of Gouda
 •  beschikbaar stellen van informatie voor de schoolgids of schoolkrantartikel

De prijs voor een abonnement bedraagt ? 43,- per cohort van 100 leerlingen per kalenderjaar. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndiceerd.

Contact

Ouders, leerlingen en interne contactpersonen/vertrouwenspersonen van scholen die een abonnement hebben bij Hecht GGD Hollands Midden, kunnen de externe vertrouwenspersoon inschakelen via:

Hecht GGD Hollands Midden, Secretariaat Jeugdgezondheidszorg
Telefoon: 088 - 308 33 42
E-mail: externevertrouwenspersoon@ggdhm.nl