Forensische geneeskunde

De forensisch artsen van de GGD Hollands Midden zijn 24/7 bereikbaar en beschikbaar. Zij werken in opdracht van de politie-eenheid Den Haag, het forensisch centrum Teylingereind en de gemeenten in de regio Hollands Midden.

Lees voor
  Contact

 

Forensisch arts
T FG secretariaat 088- 308 3370 

(ma t/m vrij 08.30 -17.00 uur)

T 088 246 34 52 (Centrale meldkamer ambulancevervoer, buiten kantoortijden)
E fg@ggdhm.nl

De forensisch medische taken zijn:

•    lijkschouw;
•    juridische afhandeling euthanasie;
•    medische zorgverlening aan ingesloten personen;
•    afname bloedmonsters in het kader van de WVW;
•    bepalen DNA profiel;
•    adviseur aan politie;
•    letselrapportage.

Lijkschouw

De forensisch arts onderzoekt de doodsoorzaak van overleden personen als 
•    een overleden persoon geen (huis)arts heeft of dit niet bekend is;
•    de behandelend arts van de overleden personen denkt dat het overlijden geen natuurlijke oorzaak heeft;
•    er sprake is van lijkvinding.
De forensisch arts onderzoekt de aard en omstandigheden van het overlijden. Hij doet dit vaak samen met de politie en/of het team forensische opsporing.

Juridische afhandeling bij euthanasie

Euthanasie is een bijzondere vorm van niet-natuurlijk overlijden. De forensisch arts onderzoekt of de euthanaserend arts voldaan heeft aan de wettelijk vastgestelde procedure. Hij zorgt voor afhandeling van de benodigde formulieren.

Medische zorgverlening ingesloten personen

Dit houdt in:
•    medische zorg in breedste zin van het woord: uitzetten medicatie, wondverzorging, psychiatrische beoordelingen, verslavingszorg, beoordelen lichamelijke klachten;
•    medische adviezen aan politie en/of justitie met betrekking tot de medische zorg; advies over medicatie, dieet, andere specifieke zaken;
•    navraag/terugkoppeling eigen behandelaren;
•    inschakelen van hulpverleners indien noodzakelijk; doorverwijzing SEH, inschakelen GGZ crisisdienst, meldpunt zorg en overlast, etc. 

Afname bloedmonsters en bepalen DNA-profiel

De forensisch arts wordt door politie ingeschakeld voor de afname van bloed in het kader van Artikel 8 wegenverkeerswet (WVW) of wet middelenonderzoek geweldplegers. Door middel van deze bloedafname wordt door het NFI bepaald of er stoffen in het bloed aanwezig zijn die de rijvaardigheid negatief kunnen beïnvloeden. Deze afnames gebeuren alleen wanneer hier toestemming voor wordt gegeven door de betrokkene.

Bepalen DNA profiel

Voor het bepalen van een DNA-profiel wordt meestal wangslijmvlies afgenomen. Meestal gebeurt dit tegenwoordig door een medewerker van politie die hiervoor is opgeleid. Indien de verdachte DNA-afname weigert door deze persoon, wordt de forensisch arts ingeschakeld.

Adviseur aan politie

Het komt regelmatig voor dat justitie een uitspraak wil over de ‘insluitingsgeschiktheid’ of ‘verhoorgeschiktheid’ van een verdachte. De forensisch arts zal de verdachte beoordelen en aan de hand van de uitkomst van dit onderzoek een advies uitbrengen aan justitie. 

Letselrapportage

Bij aangifte van een geweldsmisdrijf start de politie meestal een forensisch onderzoek. De forensisch arts kan daarvoor een letselrapportage opmaken. Dit kan tijdens de aangifte maar ook enkele dagen later. De forensisch arts vraagt hierbij ook informatie van de arts die het letsel heeft behandeld.
Een nauwkeurige letselrapportage voorkomt later onduidelijkheid over de aard, ernst en het herstel van het opgelopen letsel. In zeldzame gevallen voert een forensisch arts een letselonderzoek uit op verzoek van een particuliere opdrachtgever.