Gezonde school en gezonde kinderopvang

Team Gezondheidsbevordering Jeugd ondersteunt scholen en kinderopvangen in de regio op gezondheidsthema's, zoals welbevinden, voeding, bewegen, weerbaarheid, relaties en seksualiteit. Onze medewerkers werken voornamelijk volgens de werkwijze Gezonde School en Gezonde Kinderopvang.

Lees voor
  Contact

 

Hecht GGD Hollands Midden, Team Gezondheidsbevordering Jeugd
gbjeugd@ggdhm.nl 

 

Landelijke programma's 

De Gezonde School en Gezonde Kinderopvang zijn landelijke programma's die stimuleren om te werken aan een gezonde leefstijl. Volgens een stappenplan werkt de school/opvang aan verschillende thema's, met inzet van een Gezonde School coördinator binnen de school of een Gezonde Kinderopvang coach. Een adviseur van het Team Gezondheidsbevordering Jeugd ondersteunt de kinderopvang, basisscholen en voorgezet onderwijs in onze regio hierbij. 
 

Aanbod voor scholen en kinderopvang 

Naast dat Team Gezondheidsbevordering Jeugd werkt met Gezonde School thema's, bieden zij ook eigen ontwikkelde gezondheidsproducten. Hierbij kun je denken aan het trainen van docenten en pedagogisch medewerkers op de thema's sociale media en seksualiteit, het geven van ouderbijeenkomsten over verschillende gezondheidsthema's en het organiseren van weerbaarheidstrainingen voor kinderen. 
 

Website Gezond op school Hollands Midden 

Op de website Gezond op school Hollands Midden vind je meer informatie over alle thema's waar onze medewerkers ondersteuning in bieden.