GGD bij crisis of ramp

De GGD Hollands Midden is de uitvoerende dienst van en voor gemeenten tijdens grote ongevallen, rampen en crisissituaties.

Lees voor
  Contact

GGD Hollands Midden
T 088- 308 30 00 (maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur) 

Crisisplan Publieke Gezondheid

Wanneer een ramp of crisis ontstaat waarbij de gezondheid van mensen in gevaar is of maatschappelijke onrust heerst, treedt bij de GGD het Crisisplan Publieke Gezondheid (CPG) in werking. In dit crisisplan staan een aantal vaste taken omschreven voor de GGD. 
De GGD is bij een crisis of ramp verantwoordelijk voor 6 processen: infectieziektebestrijding, medische milieukunde, coördinatie van psychosociale hulpverlening (PSH), gezondheidsonderzoek, crisiscommunicatie en zorgcontinuïteit.

Crisissituaties

  • infectieziekte uitbraken. Bijvoorbeeld een hepatitis A uitbraak op een school waarbij de GGD ook veel kinderen moet vaccineren;
  • een crisis van medisch milieukundige aard. Bijvoorbeeld een brand met gevaarlijke stoffen. Het gaat dan altijd om milieuaspecten die de volksgezondheid kunnen bedreigen.
  • als er coördinatie nodig is van de psychosociale hulpverlening. Bijvoorbeeld bij opvang van slachtoffers na een ramp, bij gezinsdrama’s, zedenzaken of bij dreiging van maatschappelijke onrust.
  • bij een crisis waarbij behoefte is aan advies over of inzet van een gezondheidsonderzoek. Bijvoorbeeld op verzoek van gemeenten en GHOR.

Samenwerking

De Directeur Publieke Gezondheid van Hecht Hollands Midden is verantwoordelijk voor de voorbereiding en inzet van de GGD bij een ramp en crisis. 
Zowel bij de voorbereiding als bij de uitvoering van taken werkt de GGD nauw samen met de GHOR.
Daarnaast werkt de GGD nauw samen met 
•    de gemeente (of gemeenten) waar de crisis is;
•    de Veiligheidsregio Hollands Midden.
Als de crisis een regio overstijgend karakter heeft, gaan sommige GGD-taken over naar de Rijksoverheid (communicatie bijvoorbeeld).