Klacht, idee of compliment

Heb je een klacht, idee of compliment over de dienstverlening van Hecht GGD Hollands Midden? Wij horen het graag.

Lees voor
  Contact

Hecht GGD Hollands Midden
088 - 308 30 00

Coronadienstverlening 


Compliment of idee over onze coronadienstverlening
Een compliment of idee over onze coronadienstverlening, kun je mondeling aan de GGD-medewerker of via dit formulier laten weten. Wij zorgen dat jouw compliment bij de juiste medewerker komt en bekijken wat wij met jouw idee kunnen doen.

Dien je klacht over corona in bij de juiste organisatie
We krijgen regelmatig klachten binnen over corona die niet bij ons horen. Daarom is het belangrijk dat je de klacht bij de juiste organisatie indient. Klachten over:

  • Het plannen of wijzigen van de corona vaccinatieafspraak: bij GGD GHOR Nederland.
  • Het vaccinatiebeleid: Rijksoverheid.
  • Een medewerker van de landelijke helpdesk: GGD GHOR Nederland.
  • De dienstverlening van Hecht GGD Hollands Midden (bijvoorbeeld het zetten van de prik, de begeleiding op onze locaties, telefonisch contact dat je met ons hebt gehad): via het dit formulier.

Overige dienstverlening

 

Compliment of idee over onze overige dienstverlening
Een compliment of idee over hoe wij onze overige dienstverlening kunnen verbeteren, kun je mondeling aan de GGD-medewerker of via info@ggdhm.nl laten weten. Wij zorgen dat jouw compliment bij de juiste medewerker komt en bekijken wat wij met jouw idee kunnen doen.

Klacht over onze overige dienstverlening
Je kunt je klacht over onze overige dienstverlening indienen met het algemene klachtenformulier, via e-mail: klachtenopvang@ggdhm.nl of met een brief aan:

Hecht GGD Hollands Midden
T.a.v. de klachtenfunctionaris
Postbus 121
2300 AC Leiden

Om je klacht te kunnen behandelen hebben wij je naam en adres nodig. We willen ook een omschrijving van het gedrag en/of de handeling waarover de klacht gaat. Geef als het kan ook de datum waarop de klacht is ontstaan en de betrokken medewerker(s) aan ons door. Anonieme klachten behandelen wij niet. Deze worden wel geregistreerd.

Klachtenfunctionaris
Na het indienen van uw klacht neemt de klachtenfunctionaris van Hecht GGD Hollands Midden contact met je op. De klachtenfunctionaris bespreekt met je hoe je klacht wordt behandeld. Binnen zes weken wordt jouw klacht door de klachtenfunctionaris afgehandeld. In sommige gevallen kan deze termijn worden verlengd.

Niet eens met de afhandeling van jouw klacht?
Als je het niet eens bent de afhandeling van de klacht, dan kun je je klacht nog aan (externe) klacht- en/of geschilleninstanties voorleggen. Welke instantie dit is, is afhankelijk van de wettelijke basis waaronder de dienstverlening valt. De klachtenfunctionaris kan je hierover adviseren.

Geschillencommissie Publieke Gezondheid

Hecht GGD Hollands Midden is aangesloten bij de Geschillencommissie Publieke Gezondheid. Klachten die vallen onder de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)* kun je – als je ontevreden bent over de behandeling van je klacht door Hecht GGD Hollands Midden zelf – voorleggen aan deze geschillencommissie. Informatie over deze commissie en hoe je dat kunt doen vind je op de website: https://www.degeschillencommissie.nl/consumenten/.

*Klachten voor het Advies- en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (Veilig Thuis) vallen niet onder de Wkkgz en kunnen dus niet voorgelegd worden aan de geschillencommissie. Je kunt deze klachten wel voorleggen aan de klachtencommissie Veilig Thuis of de Nationale ombudsman.

Klachtencommissie Veilig Thuis

Klachten tegen Veilig Thuis Hollands Midden of het Crisis Interventie Team Jeugd kunnen direct of na het traject bij de klachtenfunctionaris voorgelegd worden aan de Klachtencommissie Veilig Thuis. Dit is een onafhankelijke commissie die jou en de betrokken medewerkers(s) uitnodigt voor een hoorzitting. Vervolgens brengt de klachtencommissie een (niet-bindend) advies uit aan de directeur van Hecht GGD Hollands Midden en informeert je over dit advies. De directeur beslist over eventuele te nemen maatregelen. Hierover ontvang je een brief van de directie. Deze procedure neemt meer tijd in beslag. Je moet rekenen op ongeveer tien weken.
Je kunt je klacht via e-mail indienen: klachtencommissieVT@wijzijnhecht.nl, klachtenopvang@ggdhm.nl of met een brief aan:

Klachtencommissie Veilig Thuis
t.a.v. de secretaris
Postbus 121
2300 AC Leiden

Klachtenregeling

Wil je meer weten over de behandeling van klachten? Hecht GGD Hollands Midden maakt deel uit van Hecht en valt onder de Klachtenregeling van Hecht (pdf).

De informatie op deze pagina is ook beschikbaar in de vorm van een brochure. Als je deze brochure wilt ontvangen, stuur dan een bericht naar klachtenopvang@ggdhm.nl.