Klacht, idee of compliment

Heeft u een klacht, idee of compliment over de dienstverlening van de GGD Hollands Midden? Wij horen dat graag van u. 

Lees voor
  Contact

GGD Hollands Midden
088- 308 30 00 (maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur)

info@ggdhm.nl

Een compliment of idee

Een compliment of idee over onze coronadienstverlening kunt u indienen via dit formulier. Gaat uw opmerking over het landelijke callcenter of over een gemaakte afspraak via het landelijke telefoonnummer? Maak dan gebruik van deze website.

Complimenten of ideeën over hoe wij onze (andere) diensten of ons contact kunnen verbeteren, kunt u mondeling aan de GGD-medewerker of via info@ggdhm.nl laten weten. Wij zorgen ervoor dat uw compliment bij de juiste medewerker komt en bekijken wat wij met uw idee kunnen doen.

Indienen van een klacht

Als u een klacht wilt indienen over de coronadienstverlening kunt dit formulier gebruiken.

Als uw klacht over andere GGD-dienstverlening gaat kunt u uw klacht indienen

GGD Hollands Midden
T.a.v. de klachtenfunctionaris
Postbus 121
2300 AC Leiden

Om uw klacht te kunnen behandelen hebben wij uw naam en adres nodig. We willen ook een omschrijving van het gedrag en/of de handeling waarover de klacht gaat. Geef als het kan ook de datum waarop de klacht is ontstaan en de betrokken medewerker(s) aan ons door. Anonieme klachten behandelen wij niet. Deze worden wel geregistreerd.

Klachtenfunctionaris
Na het indienen van uw klacht neemt de klachtenfunctionaris van de GGD Hollands Midden contact met u op. Zij bespreekt met u hoe uw klacht wordt behandeld. Binnen zes weken wordt uw klacht door de klachtenfunctionaris afgehandeld. In sommige gevallen kan deze termijn worden verlengd.

Niet eens met de afhandeling van uw klacht?
Als u het niet eens bent de afhandeling van uw klacht, dan kunt u uw klacht nog aan (externe) klacht- en/of geschilleninstanties voorleggen. Welke instantie dit is, is afhankelijk van de wettelijke basis waaronder de dienstverlening valt. De klachtenfunctionaris kan u hierover adviseren.

Geschillencommissie Publieke Gezondheid

De GGD Hollands Midden is aangesloten bij de Geschillencommissie Publieke Gezondheid. Klachten die vallen onder de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)* kunt u – als u ontevreden bent over de behandeling van uw klacht door de GGD Hollands Midden zelf – voorleggen aan deze geschillencommissie. Informatie over deze commissie en hoe u hier een klacht kunt indienen vindt u op de website: https://www.degeschillencommissie.nl/consumenten/.

*Klachten voor het Advies- en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (Veilig Thuis) vallen niet onder de Wkkgz en kunnen dus niet voorgelegd worden aan de geschillencommissie. U kunt deze klachten wel voorleggen aan de klachtencommissie Veilig Thuis of de Nationale ombudsman.

Klachtencommissie Veilig Thuis

Klachten tegen Veilig Thuis Hollands Midden of het Crisis Interventie Team Jeugd kunnen direct of na het traject bij de klachtenfunctionaris voorgelegd worden aan de Klachtencommissie Veilig Thuis. Dit is een onafhankelijke commissie die u en de betrokken medewerkers(s) uitnodigt voor een hoorzitting. Vervolgens brengt de klachtencommissie een (niet-bindend) advies uit aan de directeur van de GGD Hollands Midden en informeert u over dit advies. De directeur beslist over eventuele te nemen maatregelen. Hierover ontvangt u een brief van de directie. Deze procedure neemt meer tijd in beslag. U moet rekenen op circa tien weken.

Klachtenregeling

Wilt u meer weten over de behandeling van klachten? De GGD Hollands Midden maakt deel uit van de RDOG Hollands Midden en valt onder de Klachtenregeling van de RDOG HM (pdf).

De informatie op deze pagina is ook beschikbaar in de vorm van een brochure. Wilt u deze brochure ontvangen, stuur dan een bericht naar klachtenopvang@ggdhm.nl.