Kwaliteitsbeleid

De GGD Hollands Midden biedt zorg- en dienstverlening van hoge kwaliteit. De GGD wil voor gemeenten, klanten en ketenpartners een betrouwbare organisatie zijn met deskundig personeel dat klantgericht werkt. Hier zetten we ons elke dag voor in.

Lees voor
  Contact

Liesbeth Osse
(Coördinator Kwaliteitsbureau RDOG Hollands Midden)

088- 308 36 12

Losse@ggdhm.nl 

Kwaliteitsmanagemensysteem

We willen de goede dingen doen. En dat we die op een goede manier doen. Ons kwaliteitsmanagementsysteem helpt ons daarbij.

De klant en anderen die bij ons betrokken zijn staan centraal. We luisteren naar hun veranderende verwachtingen en behoeften, en passen onze dienstverlening daarop aan. We houden daarbij rekening met ontwikkelingen in de samenleving.

Continu verbeteren

We leveren kwaliteit als we steeds verbeteren en voldoen aan afgesproken kwaliteitsnormen. 
We laten ons hierbij leiden door onze kernwaarden. Dat zijn: resultaatgericht, innovatief, samenwerken en klantgericht.
De PDCA-cyclus (Plan-Do-Check-Act) is hierin heel belangrijk. De cyclus past in de beleidscyclus van de GGD. De directie is verantwoordelijk voor het kwaliteitsbeleid.

Iedereen kan ons helpen te verbeteren. Medewerkers horen verbeterpunten van klanten, zij zien ontwikkelkansen en lossen problemen op. Klanten en ketenpartners kunnen ons helpen te verbeteren door verbeterpunten bij ons te melden. Klachten zien wij als een signaal dat we iets niet goed hebben gedaan. We gebruiken klachten om te leren en kijken wat we kunnen verbeteren om klachten te voorkomen.

Klanttevredenheid

Wij willen onze dienstverlening steeds aanpassen op de wensen van onze klanten en opdrachtgevers. Hiervoor vragen we hen regelmatig naar hun ervaring met onze dienstverlening. Deze informatie helpt om kritisch te blijven kijken naar ons werk. 
Ook klachten en tips zijn voor ons belangrijk. Deze helpen de kwaliteit van onze zorg- en dienstverlening en bedrijfsvoering verder te verbeteren.