Leeratelier Positieve Gezondheid

Positieve Gezondheid geeft zorgverleners de mogelijkheid om ‘het andere gesprek’ met inwoners en patiënten aan te gaan, vanuit een gelijkwaardige relatie. Lees hier meer over het eerste en tweede gehouden Leeratelier vol inspiratie.

Lees voor
  Contact

Ellen van Steekelenburg

E Evansteekelenburg@ggdhm.nl

 

‘Mooi hoe zorg en welzijn elkaar kunnen vinden rond Positieve Gezondheid’

Positieve Gezondheid geeft zorgverleners de mogelijkheid om ‘het andere gesprek’ met inwoners en patiënten aan te gaan, vanuit een gelijkwaardige relatie. Ook de verbinding tussen zorg en welzijn geeft mogelijkheden om mensen vooruit te helpen. “Maar als je Positieve Gezondheid belangrijk vindt, moet je er ook iets mee doen”, klonk het tijdens de tweede bijeenkomst van het Leeratelier Positieve Gezondheid.
 
Circa 70 professionals uit zorg, welzijn, onderwijs en overheid namen 29 juni deel aan de online bijeenkomst. Deze werd georganiseerd door de Alliantie Positieve Gezondheid Zuid-Holland Noord en de Werkplaats Sociaal Domein Den Haag & Leiden. De opkomst was opnieuw een bevestiging van de interesse onder professionals en inwoners in het gedachtegoed van Positieve Gezondheid en de toepassing ervan in de praktijk.

We delen de powerpoint presentatie met u om nog eens na te lezen of te delen met de mensen met wie u werkt. We maakten een verslag en een artikel van het leeratelier. Het verslag en het artikel kunt u delen met uw collega's om hen te enthousiasmeren. 

Tot slot delen we de sociale kaart van Leiden. Op deze ‘sociale kaart’ is per dimensie in beeld gebracht welke organisaties, instanties of personen iemand verder op weg kunnen helpen na afloop van het positieve gezondheidsgesprek. Het is geen volledig overzicht van het aanbod in een gemeente. Het overzicht is bedoeld om een indicatie te geven van de verschillende verwijsmogelijkheden (m.n. in sociaal domein) binnen een gemeente.
 

Noteer alvast in uw agenda

Het volgend Leeratelier is op donderdag 18 november 15.00-17.00 uur! U ontvangt nog een e-mail om u hiervoor aan te melden. 

 

Namens de Alliantie Positieve Gezondheid Zuid-Holland Noord en de Werkplaats Sociaal Domein Den Haag & Leiden hartelijk dank voor uw deelname en tot het volgend leeratelier.

Ido de Vries (Werkplaats Sociaal Domein Den Haag & Leiden)
Suzan van der Pas (Werkplaats Sociaal Domein & Leiden)
Ellen van Steekelenburg (GGD Hollands Midden)
Marieke van Schie (Reos)
Eva van Steenbergen (Reos)

 

Heeft u een vraag? Neem contact op met Marieke van Schie of 06-18425562.

 

Veel inspiratie tijdens het eerste Leeratelier Positieve Gezondheid

Hoe kunnen we Positieve Gezondheid verder brengen in de spreekkamer of huiskamer, in de praktijk of wijk en regionaal?

We delen de Powerpoint presentatie van het eerste Leeratelier met u om nog eens na te lezen of te delen met de mensen met wie u werkt. We maakten een artikel van het leeratelier. Dit informatieve artikel kunt u delen met uw collega's om hen te enthousiasmeren.

Heeft u de evaluatie al ingevuld?

We willen zo goed mogelijk aansluiten bij uw wensen en behoeften voor een volgend leeratelier. Als u dat nog niet heeft gedaan, wilt u de evaluatie invullen?