Leiden

De GGD Hollands Midden staat voor het verbeteren van de kwaliteit van het leven in onze regio. We zijn er samen verantwoordelijk voor. Het moet leiden tot meer positief ervaren gezondheid, meer veiligheid en meer kansen.

Lees voor
  Contact

Accountteam regio F

E accountteamregioF@rdoghm.nl

JGZ Monitoringsrapportage

De JGZ monitoringsrapportage geeft per gemeente inzicht in de indicatoren die betrekking hebben op het beoogde maatschappelijke effect ‘Kinderen groeien gezond op’. Dit doel hebben de gemeenten van Hollands Midden gezamenlijk opgesteld in de Agenda 2020 ‘Gezond GeregelD’. De indicatoren zijn ingedeeld in de dimensies van ‘Positieve Gezondheid’. De gegevens zijn te vinden op de pagina Maatschappelijke Indicatoren op de website eengezonderhollandsmidden.nl en worden jaarlijks geactualiseerd. In 2019 is het laatste rapport verschenen.

Nu Niet Zwanger

De gemeente is aangesloten bij het Programma Nu Niet Zwanger.

Accountteam

Heeft u een vraag? Neem contact op met uw accountteam:
accountteamregioF@rdoghm.nl

Meer informatie over de accountteams en hun leden vindt u op onze pagina accountteams.