Melden infectieziekten

Op basis van de wet Publieke Gezondheid zijn artsen en laboratoria verplicht na vaststelling of bij vermoeden van bepaalde infectieziekten dit te melden aan de GGD. Dit geldt ook voor COVID-19. Op de website van het RIVM staat een lijst van meldingsplichtige infectieziekten. 

Lees voor
  Contact

Algemene infectieziektebestrijding
T
 088 - 308 33 61 (maandag t/m vrijdag van 08.30 en 17.00 uur)
Fax: 088 - 308 39 20
E-mail: infectieziektenhm@ggdhm.nl

Buiten kantooruren kunt u voor (dringende) vragen omtrent infectieziekten de dienstdoend arts infectieziektebestrijding oproepen voor intercollegiaal overleg, via de meldkamer.

Infectieziekten melden

Meldingsplicht zorginstellingen

Daarnaast is ook een hoofd van een instelling verplicht om een ongewoon hoog aantal zieken te melden aan de GGD. 
Het gaat dan om de volgende aandoeningen:

  • braken en/of diarree: als er binnen één week meerdere personen zijn met klachten van braken en/of diarree;
  • geelzucht: als één persoon verschijnselen van geelzucht heeft;
  • huiduitslag (vlekjes): bij twee of meer gevallen binnen een bepaalde periode in dezelfde groep;
  • schurft: als er meerdere personen zijn met een verdenking op schurft. Of indien één persoon scabiës crustosa heeft;
  • andere ernstige aandoeningen van vermoedelijk infectieuze aard: denk hierbij bijvoorbeeld aan meerdere gevallen in korte tijd van longontsteking of hersenvliesontsteking.

Voor de precieze meldingsplicht per soort zorginstelling, zie het draaiboek Wet Publieke Gezondheid, artikel 26 meldingen instellingen van het RIVM.

Bij uitbraken kan de GGD besluiten om op locatiebezoek te komen. Wij kunnen u praktische tips en adviezen rondom infectiepreventie geven. U kunt ook een locatiebezoek aanvragen. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

Door hygiënemaatregelen, brononderzoek en het aanbieden van vaccinaties, kunnen de gevolgen van een uitbraak van een infectieziekte vaak worden beperkt. Ondersteuning met diagnostiek door de GGD is mogelijk. Instellingen zijn primair zelf verantwoordelijk voor het infectiepreventiebeleid binnen de eigen instelling.