Monkeypox

Sinds 28 november heet de ziekte geen monkeypox meer maar mpox, zo heeft de WHO bepaald. De nieuwe naam wordt stapsgewijs doorgevoerd in de officiële communicatie.

Kijk bij het RIVM voor:

Lees voor
  Contact

Algemene infectieziektebestrijding

088 - 308 33 61
(maandag t/m vrijdag van 08.30 - 17.00 uur)
F 
088 - 308 39 20
infectieziektenhm@ggdhm.nl

Wat is monkeypox (apenpokken)?

Monkeypox, vaak apenpokken of apenpokkenvirus genoemd, is een virusinfectie die vooral in West- en Midden-Afrika voorkomt. Soms komt er een reiziger uit die regio naar Europa met deze ziekte. Deze zoönose (ziekte die van dier op mens kan overgaan) komt vooral voor bij knaagdieren in Afrika. De ziekte verloopt bij mensen meestal mild.

In mei 2022 werd de ziekte bij mensen in Europa vastgesteld die geen directe link met de gebieden in Afrika hadden. Dat betekent dat de ziekte zich in Europa verspreidt.

Symptomen van monkeypox (apenpokken)

De ziekte begint vaak, maar niet altijd, met: 
•    koorts
•    hoofdpijn
•    spierpijn
•    gezwollen lymfeklieren
•    rillingen
•    moeheid
Na 1-3 dagen krijg je uitslag. Deze uitslag begint met vlekken die overgaan in blaasjes. De uitslag begint  meestal op één plek en verspreidt zich dan naar het hele lichaam. Na het indrogen van de blaasjes blijven korsten over die uiteindelijk na 2-3 weken van de huid afvallen.

Monkeypox is geen krentenbaard

Monkeypox is iets anders dan krentenbaard (een huidinfectie door een bacterie, die wel vaak in Nederland voorkomt). Op Aruba, Bonaire, Curaçao en Suriname gebruikt men de naam apenpokken vaak voor deze ziekte krentenbaard.

Wanneer moet je contact opnemen met je huisarts of een soapoli?

  • als je blaasjes op je lichaam hebt. Zeker als deze blaasjes begonnen rond je anus, je geslachtsdeel of in het gezicht. Bel met je huisarts, ga niet zonder afspraak langs.
  • als je de afgelopen 3 weken (seksueel) contact had met iemand met monkeypox. Bel met je huisarts of een soapoli, ga niet zonder afspraak langs.

Kleine kinderen met blaasjes hebben in bijna alle gevallen waterpokken. Je hoeft voor kleine kinderen met blaasjes alleen contact op te nemen met je huisarts:

  • als je kind de afgelopen 3 weken in Midden- of West-Afrika is geweest, of
  • de afgelopen 3 weken contact had met iemand met monkeypox.

Wat doet de GGD?

Artsen overleggen direct met de GGD bij een vermoeden van monkeypox. De GGD test mensen die het virus misschien bij zich dragen. Als iemand positief test, dan start de GGD een bron- en contactonderzoek. Bij dit onderzoek probeert de GGD te achterhalen waar de besmetting mogelijk heeft plaatsgevonden en met wie er nog meer contact is geweest.

Als uit het bron- en contactonderzoek blijkt dat je een risicocontact van iemand met monkeypox bent dan neemt de GGD contact met je op. Onze medewerkers bespreken met je wat de vervolgstappen zijn, bijvoorbeeld vaccinatie. Het heeft geen zin om hierover zelf met de GGD contact op te nemen.

Ook vaccineert de GGD tegen monkeypox. Als je tot een risicogroep behoort, krijg je een uitnodiging.

Update voor zorgprofessionals (6/12/2022)

Meldingsplicht: van A-ziekte naar groep B1-ziekte

Vanaf 3 december 2022 is mpox niet langer een A-ziekte, maar een meldingsplichtige infectieziekte groep B1. Dit houdt in dat laboratoria en behandelend artsen na bevestiging van de diagnose dit zo snel mogelijk (binnen reguliere werktijden) moeten melden bij de GGD. Zij hoeven een vermoeden van mpox niet meer te melden. Natuurlijk kunnen zij nog altijd overleggen met de GGD bij vragen over het ziektebeeld of over het inzetten van diagnostiek. 


Uitbraak mpox in Nederland

We hebben een intensieve periode achter de rug waarin we veel bron- en contactonderzoeken hebben uitgevoerd. We nodigden de hoogrisico doelgroep actief uit om zich preventief te laten vaccineren. Nu zie we dat de uitbraak van mpox tot rust is gekomen. 

De preventieve vaccinatiecampagne is ondertussen afgerond.

Wel is het noodzakelijk om alert te blijven op klachten die kunnen wijzen op mpox en bij een vermoeden hierop diagnostiek in te zetten. Na melding van een door laboratoriumonderzoek bevestigd geval van mpox zal de GGD ook nu nog een uitgebreid bron- en contactondezoek uitvoeren. Personen die een hoog risico op blootstelling hebben gelopen worden  uitgenodigd voor vaccinatie. 

Algemene informatie over mpox en het beloop van de uitbraak in Nederland kun je vinden op de site van het RIVM.