MUIZ

MUIZ is de afkorting van Meldpunt Uitbraken Infectieziekten & BRMO. Dit is een beveiligde webapplicatie waarin deelnemers op een makkelijke manier een uitbraak kunnen melden.

Lees voor
  Contact

Dieuwertje HilhorstProjectleider MUIZ

T 06-23905642: 

E dhilhorst@ggdhm.nl

Alle deelnemers in het netwerk van zorgpartners en de GGD zijn op deze manier eenvoudig op de hoogte van de uitbraak.
In MUIZ worden geen individuele client/ patiëntgegevens gedeeld.

Zicht op uitbraken

Zicht op uitbraken van infectieziekten is belangrijk om verspreiding te voorkomen of tegen te kunnen gaan. De coronapandemie heeft dit nog eens duidelijk gemaakt. Maar dit geldt ook voor uitbraken van bijzonder resistente micro-organismen (BRMO), influenza en bijvoorbeeld scabiës. 

Informatie-uitwisseling

De informatie-uitwisseling over infectieziekten kan beter. MUIZ helpt instellingen bij het melden van een uitbraak. Het geeft inzicht in uitbraken binnen een instelling en tussen de ketenpartners in de regio. Het met elkaar delen van deze informatie en elkaar op te zoeken bij vraagstukken, kan bijdragen aan preventie. 

Betere samenwerking en kennisoverdracht

Ook zorgt MUIZ voor een intensievere samenwerking en kennisoverdracht tussen het netwerk van zorgpartners en de GGD. De GGD kan instellingen via regionale rapportages inzicht bieden in het actuele epidemiologische beeld in de regio. Hoe meer instellingen zich bij MUIZ aansluiten, hoe representatiever het regionale beeld en hoe zinvoller de applicatie wordt.

MUIZ is beschikbaar voor:

  • de GGD;
  • ziekenhuizen;
  • verpleeg- en verzorgingshuizen;
  • instellingen voor verstandelijk beperkten;
  • kleinschalig wonen. 

Meer weten? 

Dat kan! Stel je vragen aan Dieuwertje Hilhorst, projectleider MUIZ. Zie voor haar gegevens het blauwe contactblokje bovenaan deze pagina. 
Je kunt ook kijken op www.meldpuntuitbraken.nl.