Psychosociale hulpverlening (PSH)

 Psychosociale hulpverlening richt zich op het (herstellen van) psychisch welbevinden en gezondheid na een grote gebeurtenis. De hulp sluit aan bij de behoeften en vragen van getroffenen.

Lees voor
  Contact

Team Psychosociale Hulpverlening
T088-308 3342 (maandag - vrijdag tussen 8.30 uur en 17.00 uur)

M: calamiteit@ggdhm.nl 

Soms krijgen we als samenleving te maken met een ingrijpende gebeurtenis. 

Voorbeelden zijn een aanhouding van een gymdocent die verdacht wordt van jarenlang misbruik van leerlingen. Of een grote woningbrand waarbij twee mensen om het leven komen. Evacuatie van een straat als gevolg van een grote brand. Een moord voor de ogen van een groep scholieren of een ernstig ongeluk met een dodelijk slachtoffer.

Deze gebeurtenissen laten een diepe indruk achter. Goede en snelle psychosociale hulpverlening voor de getroffenen is heel belangrijk.  

Wat is psychosociale hulpverlening (PSH)? 

Hulpverlening die zich richt op het (herstellen van) psychisch welbevinden en gezondheid na een grote gebeurtenis. De hulp sluit aan bij de behoeften en vragen van getroffenen.  

PSH helpt om maatschappelijke onrust te verminderen en/of te reguleren. 

Factsheet

In deze factsheet van GGDGHOR Nederland vind je alle informatie over PSH .

Advies en coördinatie 

Hecht GGD Hollands Midden kan bij ingrijpende gebeurtenissen adviseren en coördineren. Meestal doen we dat op verzoek van gemeenten of andere partners. 

  • Als expertorganisatie adviseren we als er ongerustheid is in de samenleving over gezondheid of veiligheid. 
  • Als crisisorganisatie hebben we opgeleide en getrainde medewerkers in huis. We hebben afspraken met ketenpartners om snel te zorgen voor een geschikt hulpaanbod. 
  • Als netwerkorganisatie zorgen we voor coördinatie van het hulpaanbod, zodat niemand langs elkaar heen werkt. 

Ketenpartners

We doen dit samen met 

  • GHOR Hollands Midden
  • Politie regio Den Haag 
  • Openbaar Ministerie 
  • Slachtofferhulp Nederland, regio Midden West 
  • GGZ Rivierduinen
  • Kwadraad Maatschappelijk Werk 
  • Jeugdbescherming West

Wie kan melden en hoe? 

Elke professional in het maatschappelijk en sociaal domein kan contact met ons opnemen voor vragen, overleg of advies bij een ingrijpende gebeurtenis. Contactgegevens vind je in het blauwe blokje bovenaan deze pagina.