Regionaal Platform Infectieziekte-preventie

Hecht GGD Hollands Midden ondersteunt de (infectiepreventiecommissies van de) zorginstellingen in de regio Hollands Midden (vangnetfunctie). Onze deskundigen infectiepreventie:

  • brengen –indien gewenst- werkbezoeken;
  • organiseren bijeenkomsten met het Regionaal Platform InfectiePreventie (RPIP);
  • nemen deel aan het AMR Zorgnetwerk Holland West.
Lees voor
  Contact

AMR Zorgnetwerk Holland West

T 088-308 33 61

E ABR@ggdhm.nl

Regionaal platform infectiepreventie (RPIP)

Het RPIP ondersteunt de infectiepreventiecommissies van de zorginstellingen in de regio Holland West (Haaglanden en Hollands Midden).
Het ABR Netwerk Holland West organiseert hiervoor bijeenkomsten voor zorginstellingen in onze regio.
Het doel van deze bijeenkomsten is het leren van elkaar.

In de bijeenkomsten kunnen de volgende zaken aan bod komen:
•    stand van zaken ABR zorgnetwerken;
•    meldingen infectieziekten in het land en in de regio;
•    casuïstiekbespreking (ingebracht door een zorginstelling);
•    vertalen van richtlijnen naar de praktijk;
•    maken van samenwerkingsafspraken;
•    ontwikkelen van producten, zoals informatieposters, werkinstructies en instructievideo's.

Bijna alle organisaties uit de thuiszorg, gehandicaptenzorg en verpleeghuis/woonzorg uit onze regio nemen deel aan het RPIP. Deelnemers zijn, afhankelijk van organisatiestructuur, zorgmanager, deskundige infectiepreventie, bedrijfsarts, verpleegkundige, kwaliteitsmedewerker, specialist ouderengeneeskunde of hygiëne-kwaliteitsmedewerkers / contactpersoon infectiepreventie.

Bijeenkomsten RPIP 2024
De RPIP-vergaderingen vinden afwisselend online en op locatie plaats. Je kunt je hiervoor aanmelden via ABR@ggdhm.nl.