Regionaal Platform Infectieziekte-preventie

De GGD Hollands Midden ondersteunt de (infectiepreventiecommissies van de) zorginstellingen in de regio Hollands Midden (vangnetfunctie). Onze deskundigen infectiepreventie:

  • brengen –indien gewenst- werkbezoeken;
  • organiseren bijeenkomsten met het Regionaal Platform InfectiePreventie (RPIP);
  • nemen deel aan het ABR netwerk Holland West.
Lees voor
  Contact

Mandy Knoester (deskundige infectiepreventie)

T 088-308 33 61

E di@ggdhm.nl

Regionaal platform infectiepreventie (RPIP)

Het RPIP ondersteunt de infectiepreventiecommissies van de zorginstellingen in de regio Holland West (Haaglanden en Hollands Midden).
De GGD-en Hollands Midden en Haaglanden organiseren hiervoor bijeenkomsten voor zorginstellingen in onze regio.
Het doel van deze bijeenkomsten is het leren van elkaar.

In de bijeenkomsten kunnen de volgende zaken aan bod komen:
•    stand van zaken ABR zorgnetwerken;
•    meldingen infectieziekten in het land en in de regio;
•    casuïstiekbespreking (ingebracht door een zorginstelling);
•    vertalen van richtlijnen naar de praktijk;
•    maken van samenwerkingsafspraken;
•    ontwikkelen van producten, zoals informatieposters, werkinstructies en instructievideo's.

Bijna alle organisaties uit de thuiszorg, gehandicaptenzorg en verpleeghuis/woonzorg uit onze regio nemen deel aan het RPIP. Deelnemers zijn, afhankelijk van organisatiestructuur, zorgmanager, deskundige infectiepreventie, bedrijfsarts, verpleegkundige, kwaliteitsmedewerker, specialist ouderengeneeskunde of hygiëne-kwaliteitsmedewerkers / contactpersoon infectiepreventie.

Bijeenkomsten RPIP 2021
Voorlopig zullen de RPIP vergaderingen nog online plaatsvinden. Waar mogelijk werken we toe naar een fysieke bijeenkomst in oktober 2021.

RPIP vergadermomenten voor 2021 zijn:
•    Donderdag 7 oktober 16:00-17:00 uur;
•    Dinsdag 30 november 16:00-17:00 uur.
•    En in 2022 op dinsdag 8 februari 16:00-17:00 uur 

U kunt u voor deze bijeenkomst aanmelden via ABR@ggdhm.nl