Regulier kwaliteitstoezicht Wmo

Hecht GGD Hollands Midden controleert of aanbieders van Wmo-voorzieningen voldoen aan landelijke en lokale kwaliteitseisen. Een team van toezichthouders voert het toezicht uit.

Lees voor
  Contact

Toezicht Wmo
T 088 – 308 34 60
(maandag t/m vrijdag van 08:30-17:00 uur)
E 
wmo-secretariaat@ggdhm.nl

Regulier kwaliteitsonderzoek

De toezichthouders onderzoeken of de zorgaanbieder voldoet aan de wettelijke gestelde kwaliteitseisen. Hiervoor heeft de GGD een toetsingskader opgesteld.

De toezichthouders kondigen de datum en het tijdstip van het toezichtbezoek aan via e-mail. Daarin vragen zij de zorgaanbieder om  documenten op te sturen, ter voorbereiding op het bezoek.
Het toezichtbezoek duurt maximaal drie uur en wordt uitgevoerd door twee toezichthouders. Zij: 

  • stellen vragen over cliëntgerichtheid, personeel en veiligheid, aan de hand van het toetsingskader;
  • zullen steekproefsgewijs inzage verzoeken in een aantal cliënt- en personeelsdossiers;
  • zullen steekproefsgewijs cliënten en medewerkers interviewen.

Het onderzoeksrapport

Binnen zes weken na het toezichtbezoek stuurt de toezichthouder het conceptrapport naar de zorgaanbieder. Die heeft dan twee weken de tijd om schriftelijk een zienswijze door te geven. Deze wordt één op één overgenomen in het rapport.
Hierna zal de toezichthouder het conceptrapport omzetten naar een definitief rapport. Dit rapport gaat naar de zorgaanbieder en de opdrachtgever.

De opdrachtgever bepaalt daarna zelf óf en welke actie hij onderneemt.