Signaalgestuurd toezicht Wmo

Als we signalen krijgen dat een Wmo-voorziening geen goede zorg levert, gaan we dat onderzoeken. We kijken naar cliëntgerichtheid, personeel en veiligheid.

Lees voor
  Contact

Toezicht Wmo
T 088 – 308 34 60
(maandag t/m vrijdag van 08:30-17:00 uur)
E 
wmo-secretariaat@ggdhm.nl

Hecht GGD Hollands Midden kan ook bij een zorgaanbieder langskomen naar aanleiding van signalen omtrent de kwaliteit van de zorg. 

(On)aangekondigd bezoek

We kondigen de daatum en het tijdstip van het bezoek aan via e-mail. Daarin vragen we om ons documenten op te sturen, ter voorbereiding op het toezichtbezoek. De toezichthouder zal aangegeven dat dit bezoek naar aanleiding van signalen zijn omtrent de kwaliteit van zorg. De precieze meldingen worden niet besproken met de aanbieder.

het toezichtsbezoek wordt uitgevoerd door twee toezichthouders. Zij komen op locatie langs. 
In ernstige situaties kan de toezichthouder in overeenstemming met de gemeente Leiden ervoor kiezen onaangekondigd langs te komen op locatie.

Het rapport

Binnen zes weken na het toezichtbezoek wordt het conceptrapport opgestuurd. Hierna heeft de zorgaanbieder twee weken de tijd om een schriftelijke zienswijze te geven. Deze wordt één op één overgenomen in het rapport.
Na ontvangst van de zienswijze stuurt de toezichthouder het definitieve rapport naar de gemeente Leiden.
De gemeente Leiden neemt indien noodzakelijk hierna contact met u op.