Tatoeage- en piercingstudio

Vergunning

U heeft een vergunning nodig als u een of meer van de volgende activiteiten gaat uitvoeren:

  • tatoeëren;
  • piercen;
  • piercen van oren en neusvleugels;
  • permanente make-up aanbrengen.
Lees voor
  Contact

 

Technische hygiënezorg

T 088 - 308 33 22 (maandag t/m vrijdag 09:00 - 16:00)
thz@ggdhm.nl

U kunt de vergunning aanvragen bij Hecht GGD Hollands Midden als uw bedrijf in de regio Hollands Midden is gevestigd. Een overzicht van de overige GGD-en en hun werkgebied vindt u op www.ggd.nl.

Procedure vergunningaanvraag

1.    U vult het online aanvraagformulier in. 
2.    De GGD stuurt u daarna een factuur.
3.    Als uw betaling bij ons binnen is, nemen wij contact met u op om een inspectie afspraak te maken. De GGD is wettelijk verplicht* om hierna binnen acht weken de inspectie uit te voeren. (*artikel 4:13 van de Algemene wet bestuursrecht).
4.    Bij de inspectie gebruiken we voor piercen de hygiënerichtlijnen van het LCHV en voor tatoeëren en pmu de EU norm EN 17169:2020. 
5.    Na de inspectie nemen we een besluit over uw vergunningaanvraag en brengen wij u hier schriftelijk van op de hoogte.

Landelijke tarieven vergunning (vanaf 1 juli 2023)

Soort inspectieDuur (uren)Tarief
Gaatjes prikken in oren en neusvleugels met een piercinginstrument, waarbij geen materialen gesteriliseerd worden2€ 245,27
Tatoeëren, waaronder cosmetische tatoeage of permanente make-up, waarbij op de locatie géén instrumenten gesteriliseerd worden3,5€ 429,19
Tatoeëren, waaronder cosmetische tatoeage of permanente make-up, waarbij instrumenten gesteriliseerd worden4€ 490,51
Piercen, waarbij géén materialen gesteriliseerd worden3,5

€ 429,19

Piercen, waarbij materialen gesteriliseerd worden4€ 490,51
Combinatie van bovenstaande activiteiten5€ 613,15
Voorrijkosten per kwartier € 30,65
Herinspectie en onderzoek naar aanleiding van wijzigingsverzoek per uur* € 122,63
Vrijstelling op basis van artikel 3 van de Warenwetregeling vrijstelling vergunningsplicht tatoeëren en piercen4€ 490,51
Vrijstelling op basis van artikel 3 van de Warenwetregeling vrijstelling vergunningsplicht tatoeëren en piercen, waarbij is vastgesteld dat de vrijstelling in aanmerking komt voor een gereduceerd tarief1,5€ 183,95

 

Over de hier genoemde inspecties wordt geen omzetbelasting (BTW) berekend. Jaarlijks worden de tarieven geïndexeerd (op grond van het CBS loonindexcijfer voor de sector overheid). Op deze inspecties zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.

De kosten zijn als volgt opgebouwd:
•    uurtarief van de inspecteur voor de inspectie;
•    uurtarief van de inspecteur om de resultaten van de inspectie te verwerken;
•    reiskosten.

* Dit betreft een (interne) verhuizing en/of het werken met andere technieken. Hierbij zal de vergunning worden verleend nadat de betaling bij Hecht GGD Hollands Midden binnen is.

Prikaccident

Bel uw huisarts als u zich verwond heeft aan een tatoeagenaald of piercinginstrument.

Beroepsgebonden vaccinaties

In uw beroep heeft u kans besmet te worden met bepaalde infectieziekten, zoals hepatitis B. U kunt zich hiertegen laten vaccineren bij de Hecht GGD Hollands Midden. Kijk voor meer informatie op Beroepsvaccinaties.

Meer informatie