Tatoeage- of piercingevenement

Organisatoren van tatoeage- en/ of piercingevenementen kunnen vrijstelling krijgen van de vergunningplicht.

Lees voor
  Contact

 

Infectieziektebestrijding / technische hygiënezorg

T 088 - 308 33 22 (maandag t/m vrijdag 08:30-17:00 uur)
thz@ggdhm.nl

Om van deze vrijstelling gebruik te kunnen maken, moet u als ondernemer aan de volgende voorwaarden voldoen:

1.    Het evenement vindt plaats op een overdekte locatie;
2.    Het evenement duurt maximaal 7 opeenvolgende dagen;
3.    Het evenement is niet korter dan 6 maanden geleden op dezelfde plaats door u georganiseerd;
4.    Het evenement wordt niet aansluitend op een ander tatoeage- of piercingevenement op dezelfde plaats georganiseerd;
5.    U meldt het evenement twee maanden van te voren schriftelijk bij Hecht GGD Hollands Midden
6.    Bij dit aanmeldingsformulier voegt u een lijst van ondernemers toe die op het evenement tatoeëren en/ of piercen;
7.    U volgt de aanwijzingen van de GGD ter bescherming van de volksgezondheid.

Wanneer u niet aan de zeven voorwaarden voldoet, krijgt u geen vrijstelling en kan het evenement niet doorgaan. 
 

Procedure vrijstelling

1.    Twee maanden vóór het evenement meldt u met dit meldingsformulier.
2.    De GGD controleert of het evenement voldoet aan de eerste zes voorwaarden.
3.    De GGD beslist of er een controlebezoek plaats zal vinden. 
4.    De GGD overlegt (telefonisch) met de organisator en eventueel met de deelnemende artiesten.
5.    De GGD beslist of de organisator wel of niet voldoet aan de voorwaarden voor de vrijstelling.
6.    De GGD bepaalt wat de tarieven zullen zijn voor het evenement. Deze zijn vastgelegd in de Warenwetregeling tatoeëren en piercen (art. 5 lid 1g Warenwetregeling)

Tarieven vrijstelling (vanaf 1 juli 2022)

Vrijstelling op basis van artikel 3 van de Warenwetregeling vrijstelling vergunningsplicht tatoeëren en piercen: € 490,51.
Vrijstelling op basis van artikel 3 van de Warenwetregeling vrijstelling vergunningsplicht tatoeëren en piercen, waarbij is vastgesteld dat de vrijstelling in aanmerking komt voor een gereduceerd tarief: € 183,95.

In sommige situaties is er een gereduceerd tarief mogelijk. De GGD maakt hiervoor een risico-inschatting waarbij deze punten worden meegenomen:

  • de artiest(en), werkzaam zijn bij een vergunninghouder(s) in Nederland en; 
  • er bij een eerder evenement van dezelfde organisator of op dezelfde locatie betreffende dezelfde verrichtingen geen tekortkomingen zijn geconstateerd.