Wat levert Positieve Gezondheid op?

Positieve Gezondheid is een brede blik op gezondheid. Wij geloven namelijk dat gezond zijn meer is dan niet ziek zijn. We moedigen mensen aan om zelf het beste uit het leven te halen, met of zonder hulp en ondersteuning.

Lees voor
  Contact

Ellen van Steekelenburg

E EvanSteekelenburg@ggdhm.nl

Wat levert de aanpak rond Positieve Gezondheid op?

Het gedachtegoed Positieve Gezondheid slaat aan bij alle betrokken partijen, dat wijst het recente verleden wel uit. Maar waarom wordt de brede blik op gezondheid dan ook zo breed gedragen? En wat levert het nu écht op voor de betrokken doelgroepen?

 

 

 

Voor inwoners

Positieve Gezondheid sluit aan bij de tijdsgeest. Dan vooral het gedachtegoed van meer verantwoordelijkheid bij mensen zelf. Waar nodig kunnen we uiteraard ondersteuning en hulp bieden. Als GGD HM hebben we extra oog voor inwoners in kwetsbare situaties

.

Voor beroepskrachten

Beroepskrachten geven aan dat ze met Positieve Gezondheid meer voldoening uit hun werk halen, dat Positieve Gezondheid goed aansluit bij waarde gedreven werken. Met deze andere blik op gezondheid gaan zij terug naar de basis.

 

 

Voor gemeenten

Bestuurders en beleidsmakers krijgen met Positieve Gezondheid veel waardevols in handen. Met het gedachtegoed en met name de zienswijze erachter kunnen zij op een meer betekenisvolle manier invulling geven aan hun maatschappelijke opgaven. Dat wil zeggen, de inrichting van zorg, welzijn, werk & inkomen, wonen, openbare ruimte, leefstijl etcetera. Het zal ze beter lukken om aan te sluiten bij de vraag van mensen in hun wijk, buurt, gemeente of provincie.

 

 

Voor ketenpartners

We werken samen met ketenpartners zoals Reos en Kwadraad. Met elkaar maken we de beweging van ‘zorgen voor naar zorgen dat’ en dat betekent dat ieder vanuit zijn/haar rol en verantwoordelijkheid een bijdrage levert aan een of meer dimensies van Positieve Gezondheid.