Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

U heeft bij de gemeente een aanvraag ingediend voor hulp bij het huishouden, een vervoersvoorziening, aanpassing van uw woning of begeleiding bij uw dagelijkse activiteiten.

De gemeente vraagt in veel gevallen de GGD om een sociaal medisch advies over uw aanvraag.

Lees voor
  Contact

Sociaal medische advisering
T 088 – 308 33 80
(maandag t/m donderdag van 8.30 - 15.00 uur)
E 
sma@ggdhm.nl

Hoe gaat de GGD te werk?

De GGD nodigt u uit voor het spreekuur. De GGD is rolstoel toe- en doorgankelijk.
Wanneer uw aanvraag hulp bij het huishouden betreft, worden uw huisgenoten van 18 jaar en ouder ook op het spreekuur verwacht.

De arts bespreekt met u uw medische situatie en de achtergrond hiervan:

  • uw medicijngebruik,
  • uw lichamelijke problemen,
  • uw mogelijkheden,
  • mogelijke hulp van de mensen die bij u in huis wonen.

Meestal blijft het bij dit gesprek. Heel soms voert de arts een kort lichamelijk onderzoek uit. Ook kan de arts informatie opvragen bij uw huisarts of specialist (met uw toestemming). Daarna schrijft de arts een sociaal medisch advies en stuurt dit op naar de gemeente.

Belangrijk! Als u medicijnen gebruikt, neem die dan mee als u naar het spreekuur komt. Een lijstje van de apotheek is ook goed.

Inzagerecht en recht op blokkeren

U heeft het recht om als eerste het advies in te zien. U mag de gegevens die niet kloppen laten aanpassen. De strekking en conclusie van het advies kunt u niet laten aanpassen. Dat is niet de bedoeling van het inzagerecht. Wilt u van deze mogelijkheid gebruik maken, meld dit dan aan de arts bij uw afspraak.

In sommige gevallen kunt u gebruik maken van het recht op blokkeren. Dit houdt in dat u niet wilt dat de GGD het advies opstuurt aan de gemeente. Wel slaat de GGD het advies op in uw dossier.

De gemeente beslist over uw aanvraag

De gemeente beslist of u de gehandicaptenparkeerkaart of -plaats krijgt. Daarvoor gebruikt de gemeenten haar eigen informatie én het medisch advies van de GGD. U krijgt hiervan bericht van de gemeente, niet van de GGD.

Voor vragen over het besluit kunt u dus alleen terecht bij de gemeente. Als u het niet eens bent met het besluit, dan kunt u bij de gemeente een bezwaarschrift indienen. Informatie hierover krijgt u bij de gemeente..

Uw aanvraag intrekken

Als u uw aanvraag in wilt trekken zonder dat het onderzoek heeft plaatsgevonden, dan brengt de GGD administratiekosten in rekening. Uw gemeente kan u informeren of deze kosten aan u doorberekend worden.

Kosten

Een sociaal medisch advies is gratis voor u.

Bezoekadressen

Parmentierweg 49, Leiden, Thorbeckelaan 5, Gouda of Hobahostraat 92 in Lisse.