Zorginstellingen (corona)

Handige links

Lees voor
  Contact

Coronabestrijding
0800-1351 (dagelijks van 08:00-20:00 uur)

085 - 078 28 78 (callcenter GGDHM)

085 - 078 28 76 (specialistenlijn GGDHM) beide 085-nummers dagelijks bereikbaar van 09:00-17:00 uur

Besmetting bij een instelling

Als er een besmetting is gevonden bij een instelling neemt de GGD altijd contact op met deze instelling. De GGD en de instelling schatten de risico’s op verdere verspreiding in. Ze bepalen samen welke maatregelen de instelling kan nemen om verspreiding te voorkomen. Dit is maatwerk. De GGD informeert de personen die risico lopen op besmetting. De instelling is verantwoordelijk voor alle communicatie richting het personeel, bezoekers en stakeholders. 

Infectiepreventie

Onze deskundigen infectiepreventie ondersteunen de (infectiepreventiecommissies van de) zorginstellingen in de regio Hollands Midden bij de nodige maatregelen. Via het Regionaal Platform InfectiePreventie (RPIP) kunnen kennis, ervaringen en materialen met elkaar gedeeld worden. Kijk op RPIP.

Nieuwsbrief COVID-19

De GGD Hollands Midden brengt samen met de GGD Haaglanden een nieuwsbrief voor zorginstellingen uit over de ontwikkelingen rondom COVID-19. De informatie is bedoeld om het eigen beleid van de instellingen in de strijd tegen COVID-19 te ondersteunen. We volgen de richtlijnen van RIVM, LCI, Verenso en GGD.
Hier vind je editie 52 van 7 oktober 2021. De vorige edities vind je via de nieuwsbrief zelf. Wil je de nieuwsbrief rechtstreeks ontvangen? Stuur een mail naar ABR@ggdhm.nl.

Testen van zorgmedewerkers met voorrang

Zorgmedewerkers krijgen voorrang bij de coronatesten. Zorgmedewerkers zijn onmisbaar bij de bestrijding van corona. Bovendien werken zij met kwetsbare mensen. Zorgmedewerkers krijgen daarom altijd een PCR-test als zij zich aanmelden via het prioriteitsnummer 0800 - 8101. Kijk voor overige informatie op Testen met voorrang/zorgmedewerkers.

Test op dag 5 van de quarantaine

Zorgmedewerkers die in quarantaine zijn, krijgen op (of na) de 5e dag na het laatste contact met de positief geteste persoon een PCR-test aangeboden.
Bij een negatieve testuitslag:

  • mogen zorgmedewerkers die tijdens hun werk intensief contact hebben met patiënten met een verhoogd risico op ernstig beloop van COVID-19 niet naar hun werk tot 10 dagen na het laatste contact met de positief geteste nauwe contactpersoon. Ook buiten het werk moeten zij contacten met kwetsbare personen zoveel mogelijk vermijden.
  • mogen overige negatief geteste zorgmedewerkers weer aan het werk. Zij dragen tot 10 dagen na het laatste contact met de positief geteste contactpersoon altijd een chirurgisch mondneusmasker minimaal type II. Buiten het werk moeten zij contacten met kwetsbare personen zoveel mogelijk vermijden.