Zorginstellingen (corona)

Kijk eerst op Voorrangsregeling testen van zorgmedewerkers.

Ook handig:

Lees voor
  Contact

Coronabestrijding
0800-1351 (dagelijks van 08:00-20:00 uur)

085 - 078 28 78 (callcenter GGDHM)

085 - 078 28 76 (specialistenlijn GGDHM) beide 085-nummers dagelijks bereikbaar van 09:00-17:00 uur

clusters-corona@ggdhm.nl

Testen van zorgmedewerkers met voorrang

Kijk op Voorrangsregeling testen van zorgmedewerkers. Hier vind je ook informatie over het testen als je in contact bent geweest met iemand met corona, maar zelf geen klachten hebt.

Besmetting bij een instelling

Als er een besmetting is gevonden bij een instelling neemt de GGD contact op met deze instelling voor het bron- en contactonderzoek. De GGD en de instelling schatten de risico’s op verdere verspreiding in. Ze bepalen samen welke maatregelen de instelling kan nemen om verspreiding te voorkomen. Dit is maatwerk. De GGD informeert de personen die risico lopen op besmetting. De instelling is verantwoordelijk voor alle communicatie richting het personeel, bezoekers en stakeholders.

Infectiepreventie

Onze deskundigen infectiepreventie ondersteunen de (infectiepreventiecommissies van de) zorginstellingen in de regio Hollands Midden bij de nodige maatregelen. Via het Regionaal Platform InfectiePreventie (RPIP) kunnen kennis, ervaringen en materialen met elkaar gedeeld worden. Kijk op RPIP.

Nieuwsbrief COVID-19

De GGD Hollands Midden brengt samen met de GGD Haaglanden een nieuwsbrief voor zorginstellingen uit over de ontwikkelingen rondom COVID-19. De informatie is bedoeld om het eigen beleid van de instellingen in de strijd tegen COVID-19 te ondersteunen. We volgen de richtlijnen van RIVM, LCI, Verenso en GGD.
Hier vind je editie 62 van 21 april 2022. Dit is de laatste uitgave, hierna komen er geen meer. De vorige edities vind je via de nieuwsbrief zelf. Heb je vragen? Stuur een mail naar ABR@ggdhm.nl.