Zorginstellingen & corona

Lees voor
  Contact

Infectieziektebestrijding
T 088 - 308 33 61 

E infectieziektenhm@ggdhm.nl

Coronabesmetting bij een instelling

Als er een besmetting is gevonden bij een instelling neemt de GGD alleen nog in specifieke gevallen contact op met deze instelling voor het bron- en contactonderzoek. De GGD en de instelling schatten de risico’s op verdere verspreiding in. Ze bepalen samen welke maatregelen de instelling kan nemen om verspreiding te voorkomen. Dit is maatwerk. De instelling is verantwoordelijk voor alle communicatie richting het personeel, bezoekers en stakeholders.

Infectiepreventie

Onze deskundigen infectiepreventie ondersteunen de (infectiepreventiecommissies van de) zorginstellingen in de regio Hollands Midden bij de nodige maatregelen. Via het Regionaal Platform InfectiePreventie (RPIP) kunnen kennis, ervaringen en materialen met elkaar gedeeld worden. Kijk op RPIP.