Kwetsbare groepen

Meldpunt Zorg en Overlast

Het is soms lastig om ervoor te zorgen dat personen met complexe problemen hulp zoeken. Het Meldpunt Zorg en Overlast is er om professionals hierover te adviseren.

Veilig Thuis Hollands Midden

Voorheen Steunpunt Huiselijk Geweld.

Basiszorgcoördinatie kwetsbare kinderen (Bkk)

De doelstelling van de Basiszorgcoördinatie kwetsbare kinderen (Bkk) van de GGD Hollands Midden is het voorkomen van ernstige problemen bij kinderen van ouders met psychiatrische en/ of verslavingsproblematiek en/ of een verstandelijke beperking.

Gezondheidszorg onverzekerbare vreemdelingen

Het CAK (Centraal AdministratieKantoor) is verantwoordelijk voor het verstrekken van bijdragen aan zorgverleners, die inkomsten derven ten gevolge van het verlenen van medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerbare vreemdelingen.

Deel deze pagina
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Contactinformatie