Samenwerken met scholen

Website CJG professional

De CJG-website voor professionals (www.cjgprof.nl) is voor álle professionals die met ouders en kinderen werken in de regio Hollands Midden.

Werkwijze

In het Centrum voor Jeugd en Gezin werken jeugdartsen, verpleegkundigen, logopedisten, pedagogen en andere deskundigen op het gebied van jeugd samen. Het CJG biedt gratis informatie en advies, steun en begeleiding, specialistische hulp en coördinatie van zorg.

Zat-teams

De jeugdarts of de sociaalverpleegkundige van de afdeling JGZ neemt deel aan de Zorg Advies Teams op scholen. In deze ZAT teams worden, na overleg met de ouders en/ of het kind de zorgen die er zijn, besproken. Dit kunnen zorgen zijn op lichamelijk, psychosociaal of cognitief gebied.

Meerpartijenoverleg

Op veel basisscholen in de regio Midden-Holland vindt enkele malen per jaar een meerpartijenoverleg (MPO) plaats.
Deel deze pagina
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Contactinformatie