GGD en infectieziekten

Aantal keer bekeken: 2182, Laatst gewijzigd: dinsdag, 05 april 2016

Bestrijding, preventie en LCI-richtlijnen RIVM

Bestrijding

De GGD Hollands Midden probeert uitbraken van infectieziekten zoveel mogelijk te voorkomen. Dit wordt gedaan door bron- en contactonderzoek uit te voeren en maatregelen te nemen of adviseren. Daarnaast heeft de GGD een belangrijke coördinerende rol tussen verschillende partijen en verzamelt zij gegevens voor epidemiologisch onderzoek.

Preventie

De GGD’en hebben als taak om infectieziekten zoveel mogelijk te voorkomen. De verpleegkundigen van de GGD Hollands Midden geven voorlichting aan patiënten met een infectieziekte en aan personen in hun (directe) omgeving. Anderzijds werken wij ook mee aan symposia, scholingsprogramma’s, informatiebijeenkomsten en verzorgen we groepsvoorlichting.

LCI-richtlijnen RIVM

Alle GGD’en maken in hun werk gebruik van de landelijke LCI-richtlijnen van het RIVM. Ook andere zorgverleners kunnen van deze richtlijnen gebruik maken, zie hiervoor het overzicht van alle LCI-richtlijnen.

Deel deze pagina
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Contactinformatie

 • GGD Hollands Midden (Leiden)

  Parmentierweg 49,
  2316 ZV Leiden
  T 088 - 308 30 00
  E-mail: info@ggdhm.nl

  GGD Hollands Midden (Gouda)

  Thorbeckelaan 5
  2805 CA Gouda
  T 088 - 308 32 00
  E-mail: info@ggdhm.nl

  HKZ