Individuele meldingsplicht

Aantal keer bekeken: 6480, Laatst gewijzigd: maandag, 14 augustus 2017

Op basis van de wet Publieke Gezondheid zijn artsen en laboratoria verplicht na vaststelling of bij vermoeden van bepaalde infectieziekten dit te melden aan de GGD.

Wat zijn meldingsplichtige infectieziekten?

Op de website van het RIVM staat een lijst van meldingsplichtige infectieziekten. In Nederland zijn 43 infectieziekten meldingsplichtig.

Hoe meldt u een meldingsplichtige infectieziekte?

Maak een keuze uit de volgende drie opties om een meldingsplichtige infectieziekte aan ons door te geven:

 • Met behulp van onderstaand digitaal formulier 'Melding van infectieziekte'.
 • De meldingskaart RIVM (pdf). De ingevulde meldingskaart kunt u per post of fax (088 - 308 3920) verzenden.
 • U kunt ook telefonisch contact opnemen met de GGD Hollands Midden.

Het kan voorkomen dat de GGD een vooraankondiging heeft gehad van het laboratorium waar u een bepaling heeft aangevraagd. Dit houdt in dat de GGD soms al op de hoogte is van de diagnose terwijl u nog geen uitslag heeft ontvangen. Een verpleegkundige neemt contact met u op voor meer informatie. De GGD neemt nooit rechtstreeks contact op met de patiënt wanneer deze de diagnose nog niet weet.

Melding van infectieziekten
Indiener van dit formulier bericht hierbij bij genoemde patiënt een ziekte als genoemd in de Wet publieke gezondheid te vermoeden dan wel te hebben vastgesteld.
Naam arts (*)
Ongeldige invoer
E-mail (*)
Ongeldige invoer
Praktijkadres (*)
Ongeldige invoer
Telefoonnummer (*)
Ongeldige invoer
Initialen van de patient (*)
Ongeldige invoer
Geslacht (*)
Ongeldige invoer
Geboortedatum (*)
Ongeldige invoer
Woonplaats (*)
Ongeldige invoer
Infectieziekte (*)
Ongeldige invoer
Vaststellingsdiagnose (*)
Ongeldige invoer
Zijn de patiënt en/of gezinsleden beroepsmatig betrokken bij de bereiding/behandeling van eet- of drinkwater of bij de behandeling/verzorging van andere personen? (*)
Ongeldige invoer
1e ziektedag (*)
Ongeldige invoer
Datum diagnose
Ongeldige invoer
Datum diagnose vermoed / vastgesteld? (*)
Ongeldige invoer
Is de patiënt gevaccineerd tegen deze infectieziekte? (*)
Ongeldige invoer
Heeft de patiënt profylactische medicamenten tegen deze infectieziekte gehad? (*)
Ongeldige invoer
Mogelijke bron of plaats van besmetting
Ongeldige invoer
Heeft de patient de besmetting mogelijk in het buitenland opgedaan? (*)
Ongeldige invoer
Zo ja, in welk(e) land(en)?
Ongeldige invoer
Zijn er nog meer patiënten bij u bekend, die op dezelfde plaats en/ of vanuit dezelfde bron de ziekte hebben opgedaan? (*)
Ongeldige invoer

Deel deze pagina
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Contactinformatie

 • GGD Hollands Midden (Leiden)

  Parmentierweg 49,
  2316 ZV Leiden
  T 088 - 308 30 00
  E-mail: info@ggdhm.nl

  GGD Hollands Midden (Gouda)

  Thorbeckelaan 5
  2805 CA Gouda
  T 088 - 308 32 00
  E-mail: info@ggdhm.nl

  HKZ