Regionaal infectiepreventiebeleid zorginstellingen

Aantal keer bekeken: 6227, Laatst gewijzigd: maandag, 16 december 2019

Uit het project Versterking infectiepreventie(beleid) in zorginstellingen in de regio Hollands Midden kwam als aanbeveling naar voren dat zorginstellingen behoefte hebben aan een overlegstructuur. De GGD Hollands Midden heeft daarop in 2016 de regionale infectiepreventiecommissie (RIPC) in het leven geroepen.

Deze RIPC is een aanvulling op de infectiepreventiecommissies van de zorginstellingen. Deelnemers aan de RIPC zijn DI’ers, kwaliteitsfunctionarissen, beleidsmedewerkers en anderen die zich binnen de zorginstellingen bezig houden met infectiepreventie. In de bijeenkomsten kunnen de volgende zaken aan bod komen:

 • Stand van zaken ABR zorgnetwerken.
 • Stand van zaken meldingen infectieziekten in het land en in de regio.
 • Bespreken van een thema:
  o Casuïstiek (ingebracht door de regio).
  o Richtlijn & diagnostiek
  o Maatregelen & praktische kant
 • Richtlijnen vertalen naar de praktijk.
 • Samenwerkingsafspraken maken.
 • Ontwikkelen van producten.

In 2016 en 2017 is de RIPC 5 keer bijeen gekomen. In 2018 staan 3 bijeenkomsten gepland.
U kunt u voor deze bijeenkomst aanmelden via pleio (www.pleio.nl groep RIPC Hollands Midden) of per mail via infectieziektenhm@ggdhm.nl.
Heeft u vragen over dit onderwerp, neem dan contact op met Mandy Knoester of Inge van Disseldorp via 088 - 308 3322, of via infectieziektenhm@ggdhm.nl.

Zorgcontinuïteit en project Versterking infectiepreventie(beleid) in zorginstellingen

De impact van een uitbraak van een infectieziekte in een zorginstelling is groot. Een infectieziekte als scabiës of noro brengt gezondheidsrisico’s voor bewoners met zich mee en heeft de invloed op de toegankelijkheid van de zorg. Ook reputatieschade van de zorginstelling is een mogelijk nadelig gevolg.
In 2012 hebben de bestuurders van de zorgkoepels in Hollands Midden samen met de GHORHM het convenant met betrekking tot Zorgcontinuïteit opgesteld. Infectiepreventiebeleid valt hier ook onder.
Het is dan ook belangrijk om uitbraken van infectieziekten te voorkomen en als ze zich toch voordoen, ze effectief en efficiënt aan te pakken. De GGD Hollands Midden constateerde dat dit zgn. infectiepreventiebeleid in zorginstellingen verbeterd kan worden. Diverse onderzoeken van de Inspectie voor de Gezondheidszorg bevestigden deze constatering.
Daarom hebben wij tussen 2014 en 2016  het  project Versterking Infectiepreventiebeleid in zorginstellingen in de regio Hollands Midden uitgevoerd. Het RIVM heeft het project financieel ondersteund. In april 2016 is het project afgerond.

Projectresultaten

In twee rondes is met de zorginstellingen gesproken over belemmerende en bevorderende factoren om te komen tot een goed infectiepreventiebeleid. Dit resulteerde Handleiding infectiepreventiebeleid voor zorgorganisaties (pdf)
Met behulp van deze handleiding kunnen  zorginstellingen hun infectiepreventie(beleid) verbeteren.
Daarnaast is de Handleiding voor GGD-en ondersteuning infectiepreventiebeleid zorgorganisaties (pdf) opgesteld.
Met behulp van deze  handleiding kunnen andere GGD’en de infectiepreventie bij de zorginstellingen in hun regio versterken.

Deel deze pagina
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Contactinformatie