Regionaal infectiepreventiebeleid zorginstellingen

Aantal keer bekeken: 2756, Laatst gewijzigd: vrijdag, 20 januari 2017

In de gesprekken die wij tussen 2014 en 2016 hadden met zorginstellingen in de regio (project Versterking infectiepreventie(beleid) in zorginstellingen in de regio Hollands Midden), kwam naar voren dat zij behoefte hebben aan een regionale infectiepreventiecommissie (RIPC). De GGD Hollands Midden heeft daarop in 2016 een RIPC in het leven geroepen.

Deze regionale infectiepreventiecommissie is een aanvulling op de infectiepreventiecommissies van de zorgorganisaties. Deelnemers zijn DIP’ers, HKM’ers en anderen die zich binnen de zorgorganisaties bezig houden met infectiepreventie en hygiëne.
In de bijeenkomsten kunnen de volgende zaken aan bod komen:

 • Bespreken van casuïstiek (leerpunten)
 • Bespreken van protocollen en een regionale vertaling maken van uit de reeds bestaande kennis die de GGD heeft over de verschillende zorginstellingen in onze regio
 • Maken van een meerjarenplanning op thema en urgentie (bijv. eerst MRSA)
 • Ontwikkelen van producten zoals handenwasinstructiekaarten, stroomschema’s per verwekker

De GGD heeft  in 2016 twee bijeenkomsten georganiseerd. Thema’s waren handhygiëne en griep.
In 2017 zal de GGD drie bijeenkomsten organiseren. De eerstvolgende bijeenkomst is gepland op donderdag 30 maart 2017 van 15:00 tot 17:00 uur, bij de GGD Hollands Midden in Leiden.
U kunt u voor deze bijeenkomst aanmelden met het online aanmeldingsformulier op deze website.
Heeft u vragen over dit onderwerp, neem dan contact op met Mandy Knoester of Inge van Disseldorp via telefoonnummer 088 - 308 3322, of via mail RIPC@ggdhm.nl.

Zorgcontinuïteit en project Versterking infectiepreventie(beleid) in zorginstellingen

De impact van een uitbraak van een infectieziekte in een zorginstelling is groot. Een infectieziekte als scabiës of noro brengt gezondheidsrisico’s voor bewoners met zich mee en heeft de invloed op de toegankelijkheid van de zorg. Ook reputatieschade van de zorginstelling is een mogelijk nadelig gevolg.

In 2012 hebben de bestuurders van de zorgkoepels in Hollands Midden samen met de GHORHM het convenant met betrekking tot Zorgcontinuïteit opgesteld. Infectiepreventiebeleid valt hier ook onder.
Het is dan ook belangrijk om uitbraken van infectieziekten te voorkomen en als ze zich toch voordoen, ze effectief en efficiënt aan te pakken. De GGD Hollands Midden constateerde dat dit zgn. infectiepreventiebeleid in zorginstellingen verbeterd kan worden. Diverse onderzoeken van de Inspectie voor de Gezondheidszorg bevestigden deze constatering.

Daarom hebben wij tussen 2014 en 2016  het  project Versterking Infectiepreventiebeleid in zorginstellingen in de regio Hollands Midden uitgevoerd. Het RIVM heeft het project financieel ondersteund. In april 2016 is het project afgerond.

Projectresultaten

In twee rondes is met de zorginstellingen gesproken over belemmerende en bevorderende factoren om te komen tot een goed infectiepreventiebeleid. Dit resulteerde Handleiding infectiepreventiebeleid voor zorgorganisaties (pdf)
Met behulp van deze handleiding kunnen  zorginstellingen hun infectiepreventie(beleid) verbeteren.
Daarnaast is de Handleiding voor GGD-en ondersteuning infectiepreventiebeleid zorgorganisaties (pdf) opgesteld.
Met behulp van deze  handleiding kunnen andere GGD’en de infectiepreventie bij de zorginstellingen in hun regio versterken.

Deel deze pagina
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Contactinformatie

 • GGD Hollands Midden (Leiden)

  Parmentierweg 49,
  2316 ZV Leiden
  T 088 - 308 30 00
  E-mail: info@ggdhm.nl

  GGD Hollands Midden (Gouda)

  Thorbeckelaan 5
  2805 CA Gouda
  T 088 - 308 32 00
  E-mail: info@ggdhm.nl

  HKZ