Regionaal infectiepreventiebeleid zorginstellingen

Aantal keer bekeken: 10756, Laatst gewijzigd: dinsdag, 12 mei 2020

Het Regionaal Platform InfectiePreventie (RPIP) ondersteunt de infectiepreventiecommissies van de zorginstellingen in de (ABR) regio Holland West. Samen met de GGD Haaglanden bevat dit de regio Haaglanden en Hollands Midden.

Het RPIP doet dit door bijeenkomsten in de regio te organiseren. Het doel van deze bijeenkomsten is het leren van elkaar. Zo maken zorginstellingen werkafspraken met elkaar, delen zij informatie, ervaringen en materialen. Zoals informatieposters, werkinstructies en instructievideo's. Deelnemers bespreken casuïstiek en vertalen landelijke protocollen naar de regio.

Bijeenkomsten

In de bijeenkomsten kunnen de volgende zaken aan bod komen:

 • Stand van zaken ABR zorgnetwerken,
 • Stand van zaken meldingen infectieziekten in het land en in de regio,
 • Bespreken van een thema:
  o Casuïstiek (ingebracht door de zorginstellingen).
  o Richtlijn & diagnostiek
  o Maatregelen & praktische kant
 • Richtlijnen vertalen naar de praktijk,
 • Samenwerkingsafspraken maken,
 • Ontwikkelen van producten.

De fysieke bijeenkomsten van het RPIP op korte termijn gaan niet door. Het alternatief is dat er elke 2 weken een online overleg is via Zoom.
De planning van de volgende bijeenkomsten volgt na de zomervakantie van 2020.

U kunt u voor deze bijeenkomst aanmelden via ABR@ggdhm.nl

Zorginstellingen

Momenteel nemen bijna alle organisaties uit de thuiszorg, gehandicaptenzorg en verpleeghuis/woonzorg deel aan het RPIP. Per organisatie is er een deelnemer, soms twee. Deelnemers zijn zorgmanager, deskundige infectiepreventie, bedrijfsarts, verpleegkundige, kwaliteitsmedewerker, specialist ouderengeneeskunde of hygiëne-kwaliteitsmedewerkers / contactpersoon infectiepreventie.

Contact

Wilt u meer weten over het RPIP? Neem dan contact op met Mandy Knoester (deskundige infectiepreventie) via 088-308 3361 of di@ggdhm.nl