Nieuwe locaties

Aantal keer bekeken: 12568, Laatst gewijzigd: maandag, 28 mei 2018

Houders van een nieuw gastouderbureau, kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang of peuterspeelzaal moeten een aanvraag indienen tot registratie in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP). Ook bij een verhuizing van een bestaande locatie moet de houder deze aanvraag indienen.

De hiervoor bedoelde aanvraagformulieren vindt u op de website www.ondernemersplein.nl. Deze aanvraagprocedure duurt tien weken en u mag de locatie in exploitatie nemen na een positief besluit van de gemeente. Het is van belang om aan de eisen en voorwaarden van de Wet kinderopvang te voldoen voordat u zich aanmeldt. Daarnaast is het van belang dat u ook aan de lokale gemeentelijke eisen voldoet. Hierbij kunt u denken aan bouwveiligheids- en brandweereisen en of uw locatie past in het bestemmingsplan. Informatie hierover kunt u inwinnen bij de gemeente van vestiging.

Branchewijzer Kindercentra en Gastouderopvang

De website www.ondernemersplein.nl maakt ondernemers wegwijs in bijvoorbeeld regels, vergunningen, subsidies en belastingen. Hier vindt u praktische informatie over wat u moet doen voor het bieden van kwalitatief goede kinderopvang. Bijvoorbeeld hoe u een verklaring omtrent het gedrag aanvraagt, wat uw verplichtingen zijn bij het maken van een risico-inventarisatie of wat de beroepskracht-kindratio inhoudt.

Gastouderopvang

De gastouderbureaus melden nieuwe gastouders aan bij de gemeente. Alleen goedgekeurde opvang wordt opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP). Een aanvraag tot opname in het LRKP kan alleen met de hiervoor bedoelde aanvraagformulieren die u kunt downloaden vanaf de website www.ondernemersplein.nl. Ook bij gastouderopvang is het van belang voor aanmelding bij de gemeente van vestiging te informeren of er aanvullende gemeentelijke regelgeving van toepassing is (zoals het passen binnen het bestemmingsplan).

Een aanvraag ingediend en dan?

Wanneer u bij de gemeente een aanvraag doet voor registratie van een nieuwe locatie, geeft de gemeente deze aanvraag door aan de Inspectie Kinderopvang van de GGD HM. De gemeente moet binnen tien weken na aanvraag besluiten of de locatie in het Landelijk Register kinderopvang wordt opgenomen. Dit besluit wordt genomen op basis van de bevindingen van de Inspectie Kinderopvang. Binnen de tien weken na aanvraag voert de inspecteur een onderzoek voor registratie uit. Meer informatie over deze inspectie vindt u in de brochure Kwaliteit, toezicht en handhaving in de kinderopvang (pdf).

Vragen

Heeft u vragen of opmerkingen over dit onderwerp, neem dan gedurende kantoortijden contact met ons op, telefoonnummer 088 - 308 3460 of stuur een e-mail naar tko-secretariaat@ggdhm.nl