Tatoeage- en piercingbedrijf

Aantal keer bekeken: 21332, Laatst gewijzigd: maandag, 11 september 2017

Deze informatie is bestemd voor ondernemers die in de regio Hollands Midden zijn gevestigd. Een overzicht van de overige GGD-en en hun werkgebied vindt u op www.ggd.nl.

U gaat in uw onderneming één of meer van de volgende activiteiten uitvoeren:

 • tatoeëren
 • piercen
 • piercen in het vlakke gedeelte van het kraakbeen van het oor met een piercinginstrument
 • piercen in de neusvleugels met een piercinginstrument
 • permanente make-up of cosmetische tatoeages aanbrengen

Warenwetbesluit tatoeëren en piercen
Procedure vergunningaanvraag
Wat moet u als ondernemer doen
Tarieven voor een inspectie
Meer informatie

Warenwetbesluit tatoeëren en piercen

Op 1 juni 2007 is in Nederland het Warenwetbesluit tatoeëren en piercen van kracht geworden. De teksten van de Warenwetregeling en het Warenwetbesluit vindt u op de website van het LCHV, www.lchv.nl.

Warenwetbesluit
Het Warenwetbesluit stelt eisen aan personen die tatoeëren, piercen, permanente make-up aanbrengen, cosmetische tatoeages aanbrengen of met behulp van een piercinginstrument gaatjes prikken in het vlakke gedeelte van het kraakbeen van het oor of de neusvleugels. Personen die alleen gaatjes prikken in oorlellen vallen niet onder het Warenwetbesluit tatoeëren en piercen.

Het Warenwetbesluit kent twee uitgangspunten, te weten:

 1. Veilig werken
 2. Beschikken over een vergunning van de Minister van VWS.

1. Veilig werken
Een ondernemer die onder het Warenwetbesluit valt, dient te werken volgens een veiligheidscode. De Minister van VWS heeft vier hygiënerichtlijnen van het Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid aangewezen als veiligheidscode.
Dit betreft de volgende richtlijnen:

 • hygiënerichtlijnen voor tatoeëren
 • hygiënerichtlijnen voor het aanbrengen van cosmetische tatoeage of permanente make-up
 • hygiënerichtlijnen voor piercen
 • hygiënerichtlijnen voor het prikken van gaatjes in oren en neusvleugels

Deze richtlijnen kunt u vinden op de website www.lchv.nl.

2. Vergunning van de Minister van VWS
De vergunning wordt door de GGD Hollands Midden, namens de Minister van VWS, afgegeven wanneer een ondernemer voldoet aan de criteria voor 'veilig werken'. Om te beoordelen of een ondernemer 'veilig werkt' voert de GGD HM, naar aanleiding van de vergunningaanvraag van de ondernemer, een inspectie uit.

Procedure vergunningaanvraag

U bent wettelijk verplicht om een aanvraag voor een vergunning in te dienen bij de GGD HM. Wanneer u niet in het bezit bent van een vergunning en toch tatoeëert, piercet of permanente make-up aanbrengt bent u in overtreding!

Hoe kunt u een vergunningaanvraag indienen?

 • U vult het 'aanvraagformulier vergunning op grond van artikel drie van het Warenwetbesluit tatoeëren en piercen' volledig in en stuurt dit naar de GGD HM. Dit formulier kunt hier downloaden u of opvragen via telefoonnummer 088 - 308 33 81
 • aan een vergunningaanvraag zijn kosten verbonden. Deze kosten zijn als volgt opgebouwd:
  - kosten die een GGD HM inspecteur maakt om een inspectie in te stellen in de ruimte waarvoor een vergunning wordt aangevraagd;
  - kosten die een GGD HM inspecteur maakt om de resultaten van de inspectie te verwerken;
  - kosten voor het reizen
 • wanneer u een tweede vestiging opent waar u dezelfde handelingen uitvoert kunt u in aanmerking komen voor een gereduceerd tarief;
 • een aanvraag is pas compleet als wij het volledige aanvraagformulier, de benodigde documenten (zoals vermeld op het aanvraagformulier) en het gefactureerde bedrag hebben ontvangen. Hierna zal de GGD contact met u opnemen om een afspraak te maken voor inspectie;
 • tijdens deze inspectie maken we gebruik van de hygiënerichtlijnen van het LCHV om te beoordelen of u voldoet aan de eis van veilig werken. Deze richtlijnen vindt u op www.lchv.nl/
 • na de inspectie neemt de GGD HM een besluit over uw vergunningaanvraag.

Na de inspectie besluit de GGD HM:

 1. De vergunning af te geven:
  Alle vergunningen zijn drie jaar geldig. U dient dus na drie jaar een nieuwe vergunning aan te vragen. Wij adviseren u drie maanden voor verloop van de vergunning opnieuw een aanvraag in te dienen. Klanten kunnen op een website (www.veiligtatoeerenenpiercen.nl) zien dat u een vergunning heeft gekregen.
 2. Of vooralsnog geen vergunning af te geven:
  In dit geval ontvangt u een lijst waarin verbeterpunten beschreven staan. U krijgt een redelijke termijn (verbetertermijn) om de verbeteringen te realiseren. De beslistermijn van acht weken wordt in dit geval verlengd met de verbetertermijn. Afhankelijk van het soort verbeterpunten zal de GGD HM opnieuw een inspectie uitvoeren (hier zijn opnieuw kosten aan verbonden) of kunnen de verbeterpunten schriftelijk afgehandeld worden. Als u binnen de gestelde verbetertermijn niet in staat bent geweest om alle verbeterpunten op te lossen, weigert de GGD HM u de vergunning. Als u de verbeterpunten binnen de gestelde verbetertermijn heeft gerealiseerd, ontvangt u alsnog de vergunning.
  Of geen vergunning af te geven:
  Zonder vergunning bent u, als ondernemer, in overtreding. De NVWA kan u een sanctie (schriftelijke waarschuwing of bestuurlijke boete) opleggen.
 3. Wanneer u een klacht heeft over de GGD HM kunt u gebruik maken van de Klachtenregeling.

Wat moet u als ondernemer doen

 • Kijk goed welke hygiënerichtlijn(en) voor u van toepassing zijn en voer de werkzaamheden uit zoals deze in de richtlijnen omschreven staan. Het is mogelijk dat meerdere richtlijnen voor u van toepassing zijn.
 • Wanneer u van plan bent om een onderneming te starten waar wordt getatoeëerd, gepiercet en/of permanente make-up wordt aangebracht vraagt u ruim vóórdat uw onderneming van start gaat een vergunning aan. Hoe u dit doet vindt u onder het kopje 'Procedure vergunningaanvraag' op deze pagina.

Tarieven per 1 juli 2017

Soort inspectie Duur
(uren)
Tarief
Gaatjes prikken in oren en neusvleugels met een piercinginstrument,
waarbij geen materialen gesteriliseerd worden.
2  € 209,70
Tatoeëren, waaronder cosmetische tatoeage of permanente make-up
waarbij op de locatie géén instrumenten gesteriliseerd worden
3,5  € 366,98
Tatoeëren, waaronder cosmetische tatoeage of permanente make-up
waarbij instrumenten gesteriliseerd worden
4  € 419,40
Piercen, waarbij géén materialen gesteriliseerd worden 3,5  € 366,98
Piercen, waarbij materialen gesteriliseerd worden 4 € 419,40
Combinatie van bovenstaande activiteiten 5  € 524,25
Voorrijkosten per kwartier    € 26,21
Herinspectie per uur   € 104,85

Over de hier genoemde inspecties wordt geen omzetbelasting (BTW) berekend.
Jaarlijks worden de tarieven geïndexeerd (op grond van het CBS loonindexcijfer voor de sector overheid).
Op deze inspecties zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.

Meer informatie

Deel deze pagina
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Contactinformatie

 • GGD Hollands Midden (Leiden)

  Parmentierweg 49,
  2316 ZV Leiden
  T 088 - 308 30 00
  E-mail: info@ggdhm.nl

  GGD Hollands Midden (Gouda)

  Thorbeckelaan 5
  2805 CA Gouda
  T 088 - 308 32 00
  E-mail: info@ggdhm.nl

  HKZ