Tatoeage- en piercingevenement

Aantal keer bekeken: 11479, Laatst gewijzigd: maandag, 15 juli 2019

Organisatoren van tatoeage- en/ of piercingevenementen kunnen vrijstelling krijgen van de vergunningplicht.
Om van deze vrijstelling gebruik te kunnen maken, moet u als ondernemer aan de volgende voorwaarden voldoen:

  1. Het evenement vindt plaats op een overdekte locatie
  2. Het evenement duurt maximaal 7 opeenvolgende dagen
  3. Het evenement is niet korter dan 6 maanden geleden op dezelfde plaats door u georganiseerd
  4. Het evenement wordt niet aansluitend op een ander tatoeage- of piercingevenement op dezelfde plaats georganiseerd
  5. Het evenement wordt twee maanden voor aanvang van het evenement schriftelijk gemeld bij de plaatselijke GGD
  6. Bij dit aanmeldingsformulier wordt een lijst van ondernemers toegevoegd die op het evenement bovenstaande activiteiten uitvoeren
  7. De aanwijzingen van de GGD ter bescherming van de volksgezondheid worden gevolgd.

Wanneer u niet aan bovenstaande voorwaarden voldoet, krijgt u geen vrijstelling en kan het evenement niet doorgaan. Wanneer u toch besluit het evenement voort te zetten, bent u in overtreding en legt de NVWA (Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit) u een boete op.

Procedure vrijstelling

Organisator meldt zich bij plaatselijke GGD HM

Twee maanden voordat het evenement plaatsvindt meldt u dit aan de plaatselijke GGD. Maak hiervoor gebruik van het meldingsformulier via deze link https://veiligtatoeerenenpiercen.nl/aanvraagvrijstelling

GGD HM controleert voorwaarden

De GGD HM controleert of het evenement voldoet aan de voorwaarden 1 tot en met 6.
Wanneer het evenement niet aan deze voorwaarden voldoet, ontvangt u geen vrijstelling voor het evenement.
Wanneer het evenement wel voldoet, ontvangt u van de GGD een checklist. Deze Checklist voor tatoeage- en/ of piercingevenement (pdf) kunt u ook downloaden. Dit formulier dient u volledig in te vullen en op te sturen naar de GGD.

De GGD HM kan u ook uitnodigen voor een gesprek waarbij ook de NVWA aanwezig kan zijn. De GGD HM neemt door hoe u de punten op de checklist in uw evenement verwerkt. Hierbij wordt uitgegaan van de hygiënerichtlijnen van het LCHV (Landelijk Centrum voor Hygiëne en Veiligheid). Deze zijn te vinden op www.lchv.nl.
Naar aanleiding van deze controle en het eventuele gesprek geeft de GGD HM aan wat u moet doen om de gezondheid van alle betrokkenen bij het evenement te beschermen. Van u wordt verwacht dat u deze aanwijzingen opvolgt, zodat u ook aan de zevende voorwaarde voldoet.

Tarieven

Let op, vanaf 7 november 2018 worden voor een vrijstelling kosten in rekening gebracht, u ontvangt van ons een factuur voor dit bedrag.

Vrijstelling op basis van artikel 3 van de Warenwetregeling vrijstelling
vergunningsplicht tatoeëren en piercen             
€ 432,88

Vrijstelling op basis van artikel 3 van de Warenwetregeling vrijstelling 
vergunningsplicht tatoeëren en piercen, waarbij is vastgesteld 
dat de vrijstelling in aanmerking komt voor een gereduceerd tarief

€ 162,33

In sommige situaties is er een verlaagd tarief mogelijk, als de GGD beslist dat de beoordeling van de veiligheid met minder inzet kan worden uitgevoerd.
Hiervoor is het tenminste noodzakelijk dat:

  • de artiest(en) werkzaam zijn bij een ondernemer die in het bezit is van een Nederlandse vergunning voor het gebruik van het gewenste materiaal voor tatoeëren en of piercen; én
  • bij een eerder evenement van uw organisatie of op dezelfde locatie voor dezelfde verrichtingen geen tekortkomingen zijn geconstateerd.

Het is mogelijk dat onze medewerkers aanvullende informatie nodig hebben om te kunnen beoordelen of de vrijstelling hiervoor in aanmerking komt.

GGD verleent vrijstelling

Wanneer u aan alle voorwaarden voldoet ontvangt u vrijstelling van de vergunningsplicht. De GGD HM kan besluiten een bezoek te brengen aan het evenement om te beoordelen of de gemaakte afspraken worden nageleefd.