Meerpartijenoverleg

Aantal keer bekeken: 5366, Laatst gewijzigd: vrijdag, 11 januari 2013

Op veel basisscholen in de regio Midden-Holland vindt enkele malen per jaar een meerpartijenoverleg (MPO) plaats.

Dit is een multidisciplinair overleg waaraan structureel wordt deelgenomen door:

  • één of meerdere medewerkers van de school, meestal de intern begeleider
  • een orthopedagoog of psycholoog van de schoolbegeleidingsdienst MHR
  • een preventief ambulant begeleider van het WeerSamenNaarSchool-samenwerkingsverband. Dit is iemand met deskundigheid uit het speciaal onderwijs
  • een jeugdarts van de GGD Hollands Midden
  • een voorpostfunctionaris van Bureau Jeugdzorg

Tijdens een MPO worden problemen van kinderen besproken en de school krijgt van de externe deskundigen advies, begeleiding en/ of hulp. Soms verricht één van de deskundigen een onderzoek of treedt op als intermediair tussen andere hulpverleners bij wie het kind in begeleiding is en de school. Op die manier wordt de hulpverlening binnen en buiten school beter op elkaar afgestemd. Ouders/ verzorgers geven tevoren schriftelijk toestemming voor de bespreking van hun kind in het MPO.

De volgende problemen worden besproken in het MPO:

  • kinderen tussen de 4 en 12 jaar met meervoudige psychosociale en/ of sociaal-emotionele problemen, die de weg naar de juiste zorg (nog) niet gevonden hebben maar ook
  • kinderen die al in de zorgsector zitten waar consultvragen over zijn of waarbij uitwisseling over de zorgverlening tussen onderwijs en de jeugdhulpverlening onvoldoende op gang is gekomen

De problemen van de kinderen uiten zich op school en/ of thuis. De onderliggende oorzaken kunnen problemen op school, problemen thuis, problemen bij het kind zelf of een combinatie hiervan zijn.

Deel deze pagina
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Contactinformatie