Netwerken preventie en zorg

Aantal keer bekeken: 5058, Laatst gewijzigd: woensdag, 03 mei 2017

Regio Hollands Midden

Regionaal netwerk rookpreventie

Tijdens de jaarlijkse regionale bijeenkomst omtrent rookpreventie inventariseren de deelnemers per doelgroep het aanbod in de regio, de signalen en knelpunten, behoeften en samenwerkingsmogelijkheden. Waar nodig en mogelijk worden acties geformuleerd en afgesproken. Het doel van de bijeenkomsten is om in de regio een compleet en samenhangend aanbod te creëren en te behouden dat bekend is bij de verschillende doelgroepen en intermediairs.
Het netwerk komt 1 keer per jaar samen. GGD HM initieert en coördineert dit.
Deelnemers aan het netwerk zijn onder andere: SineFuma, Huisartsenpraktijken, Marente, Alrijne Ziekenhuis, ActiVite, Reos, Diaconessenhuis Leiden, verschillende Verloskundigenkringen, LUMC, Rijnlands Revalidatiecentrum, ZorgBrug, diëtisten en GGD HM.
Het netwerk staat open voor alle professionals op het gebied van rookpreventie en/of gemeenteambtenaren betrokken bij het opstellen/uitvoeren van het lokaal gezondheidsbeleid.

Regio Midden-Holland (Gouda en omstreken):

Netwerk Preventie & Zorg – Bewegen

In het netwerk Preventie en Zorg blijkt dat in de verschillende subthema’s preventie bewegen in relatie tot gezondheid als een rode draad door alle onderdelen heen loopt.
Geconstateerd wordt dat er veel initiatieven zijn op het gebied van bewegen. De intentie is synergie te bewerkstelligen zonder dat afbreuk wordt gedaan aan de activiteiten van de betrokken organisaties.
Deelnemers aan het netwerk zijn het Transmuraal Netwerk, Zorgberaad, GGDHM, REOS en Sportservice Zuid-Holland.
De GGD HM is één van de deelnemers aan het overleg. In samenwerking met de partners worden afspraken gemaakt en acties bepaald.

Deel deze pagina
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Contactinformatie