Externe vertrouwenspersoon

Aantal keer bekeken: 5936, Laatst gewijzigd: woensdag, 01 juli 2015

Scholen moeten beschikken over een zogenaamde klachtenregeling. Deze klachtenregeling moet leerlingen en personeel beschermen tegen machtsmisbruik. Vanuit de klachtenregeling zijn scholen verplicht een interne contactpersoon en een externe vertrouwenspersoon aan te stellen.

Mocht er sprake zijn van een ernstige klacht over een vorm van machtsmisbruik, dan kunnen leerlingen en of ouders / verzorgers een beroep doen op de interne contactpersoon of de externe vertrouwenspersoon.

De externe vertrouwenspersoon zoekt samen met de klagers naar een oplossing en ondersteunt hen bij eventuele verdere stappen. De externe vertrouwenspersoon is onafhankelijk. Ook de gesprekken met deze persoon zijn strikt vertrouwelijk.

Vertrouwenspersoon van de GGD

Al een aantal jaren stelt de GGD Hollands Midden jeugdartsen en sociaal verpleegkundigen beschikbaar voor de functie van externe vertrouwenspersoon ten behoeve van het onderwijs.
Schoolbesturen sluiten een abonnement af bij de GGD waarmee de GGD zich verplicht om indien nodig scholen een externe vertrouwenspersoon te leveren die zijn/haar werkzaamheden op een professionele en integere wijze uitvoert.

Contact

Leerlingen (en hun verzorgers) van scholen die een abonnement hebben bij GGD Hollands Midden kunnen de externe vertrouwenspersoon inschakelen via:
GGD Hollands Midden, Secretariaat Jeugdgezondheidszorg 
T 088 - 308 33 42
E-mail  externevertrouwenspersoon@ggdhm.nl 

Deel deze pagina
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Contactinformatie

 • GGD Hollands Midden (Leiden)

  Parmentierweg 49,
  2316 ZV Leiden
  T 088 - 308 30 00
  E-mail: info@ggdhm.nl

  GGD Hollands Midden (Gouda)

  Thorbeckelaan 5
  2805 CA Gouda
  T 088 - 308 32 00
  E-mail: info@ggdhm.nl

  HKZ