(Melden van) infectieziekten

Aantal keer bekeken: 18872, Laatst gewijzigd: vrijdag, 08 december 2017

Bepaalde groepen, zoals jonge kinderen, zijn extra kwetsbaar voor infectieziekten. In instellingen waar deze groepen verblijven of samenkomen is het mogelijk een ongewoon hoog aantal zieken vroegtijdig op te merken.

Op basis van artikel 26 van de Wet Publieke Gezondheid is een hoofd van een instelling verplicht om een ongewoon hoog aantal zieken te melden aan de GGD. Ook voor scholen en kinderopvangcentra geldt deze verplichting.

Wanneer melden?

Bij een (verhoogd) aantal aandoeningen die vermoedelijk besmettelijk zijn. Het gaat dan om de volgende aandoeningen:

  • Braken en/ of diarree: als er binnen één week bij 1/3 deel van de groep klachten van braken en/ of diarree zijn.
  • Geelzucht: als één persoon verschijnselen van geelzucht heeft.
  • Huiduitslag (vlekjes): bij twee of meer gevallen binnen twee weken in dezelfde groep.
  • Schurft: als er drie personen zijn met een verdenking op schurft.
  • Andere ernstige aandoeningen die vermoedelijk besmettelijk zijn: denk hierbij bijvoorbeeld aan meerdere gevallen in korte tijd van longontsteking of hersenvliesontsteking.

Richtlijnen

De voormalige zogeheten scholenklappers waarin onder andere informatie stond over infectieziekten, worden niet meer gemaakt en verspreid. Deze klappers kunnen verouderde informatie bevatten. Recente informatie kunt op de websites van het RIVM en LCHV vinden, zie de links onderaan de pagina.

Hoe kan ik een melding maken?

Als er in uw school/ kinderopvang een verhoogd aantal kinderen ziek zijn, kunt u contact opnemen met het team algemene infectieziektebestrijding (AIB team) van de GGD Hollands Midden. Ook kunnen wij u helpen met aanvullend informatie- en communicatiemateriaal.
Op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur kunt u op de volgende manieren direct een medewerker van het AIB team bereiken voor advies, meldingen en overleg:
Telefoon: 088 - 308 33 61
E-mail: infectieziektenhm@ggdhm.n

Locatiebezoek

Bij uitbraken kan de GGD besluiten om op locatiebezoek te komen. Wij kunnen u praktische tips en adviezen rondom infectiepreventie geven. U kunt ook een locatiebezoek aanvragen. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

Deurbriefjes infectieziekten

Met behulp van de deurbriefjes kunt u ouders, verzorgers en bezoekers erop attenderen dat er op uw school of kindercentrum meerdere kinderen zijn met een infectieziekte. Ook staat daarbij kort uitleg over de risico’s, wat ouders moeten doen en of thuisblijven wel of niet zinvol is.
De deurbriefjes zijn als pdf-bestand beschikbaar op deze pagina (zie kolom rechtsboven).

Deurbriefje gebruiken?

Voordat u het deurbriefje ophangt, raden wij u aan contact op te nemen met het team algemene infectieziektebestrijding van de GGD Hollands Midden via 088 – 308 33 61.

Problemen met printen?

Probeer de optie 'Afdrukken als afbeelding'.
Nadat u een printopdracht hebt gegeven verschijnt er een dialoogvenster. Klik hierin op de knop Geavanceerd en kies vervolgens de optie 'Afdrukken als afbeelding'.

Meer informatie