Beroepsgebonden vaccinaties

Aantal keer bekeken: 29188, Laatst gewijzigd: maandag, 04 mei 2020

Medewerkers kunnen om verschillende redenen beroepsmatig blootgesteld worden aan infecties waartegen ze door vaccinatie beschermd kunnen worden.

In verband met de huidige COVID-19 (Corona) crisis is onze dienstverlening aangepast. Het beleid is de komende weken anders.

Kijk voor de actuele gang van zaken op deze pagina. Hier wordt constant de meest actuele info gedeeld.

 

Steeds meer organisaties (onder andere: zorginstellingen, gemeenten, politie, brandweer, begrafenisondernemers, schoonheidsspecialisten en andere) besluiten daarom om hun medewerkers de mogelijkheid te bieden om zich te laten vaccineren.

De GGD Hollands Midden kan u hierbij helpen door de vaccinaties voor uw medewerkers uit te voeren. Dit gebeurt op een van onze vestigingen in Alphen aan den Rijn, Gouda of Leiden tijdens één van onze (avond)spreekuren.

Welke vaccinaties?

Hepatitis A: voor medewerkers die vanwege werk in aanraking komen met uitwerpselen of daarmee bevuilde voorwerpen.

Hepatitis B: Sinds 25 januari 2000 is de Arbobeleidsregel arbeidsomstandigheden in werking getreden. Volgens artikel 4.91 van deze beleidsregel worden werkgevers verplicht gesteld om werknemers die in contact kunnen komen met bloed, de gelegenheid te bieden om zich te laten inenten tegen hepatitis B. (Bron: ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid).

Difterie Tetanus Polio Kinkhoest: voor medewerkers in de zorg en personeel van crèches en kinderdagverblijven.

Difterie Tetanus Polio: voor medewerkers die onder onhygiënische omstandigheden werken.

Bof Mazelen Rode hond: voor medewerkers  die met kinderen werken.

Er is een groot aantal beroepsgroepen in kaart gebracht welke in aanmerking dienen te komen voor vaccinatie. Deze zijn onder andere:

 • artsen en tandartsen
 • verpleegkundigen
 • paramedici
 • laboranten
 • verloskundigen en kraamverzorgenden
 • doktersassistenten
 • mondhygiënisten
 • tandartsassistenten
 • studenten/ leerlingen welke een opleiding c.q. studie volgen voor beroepen in de gezondheidszorg
 • medewerkers met zorgtaken bij psychiatrische, psychogeriatrische patiënten of verstandelijk gehandicapten.

Sinds het Arbobesluit in januari 2000 worden ook andere beroepsgroepen gevaccineerd. Dit zijn onder andere:

 • politie
 • brandweer
 • medewerkers van technisch werk aan patiëntgebonden apparatuur
 • werknemers in ziekenhuizen in de schoonmaakdienst
 • fysiotherapie bij patiënten met open wonden.

Waarom kiezen voor de GGD Hollands Midden?

 • advies op maat
 • meerdere vestigingen, mogelijkheid tot vaccinatie op locatie
 • professionals met gedegen kennis en ervaring met vaccinaties
 • concurrerende prijzen
 • betrouwbare partner

Kosten

Een offerte of overeenkomst wordt opgesteld gebaseerd op uw specifieke wensen/ voorkeuren. Een offerte kan zijn voor een eenmalig vaccinatieproject dat beperkt is in tijd. Een overeenkomst is interessant indien gedurende meerdere jaren medewerkers van uw organisatie voor vaccinatie in aanmerking komen (bijvoorbeeld: continue instroom nieuwe medewerkers).

Werkwijze

Voor meer informatie, voor het aanvragen van een offerte of indien u een overeenkomst wenst, kunt u telefonisch of per e-mail contact met ons opnemen.
Telefoonnummer: 088 - 308 33 25
E-mail: groepsvaccinaties@ggdhm.nl