Informatie corona voor (zorg)professionals

Aantal keer bekeken: 3469, Laatst gewijzigd: vrijdag, 29 mei 2020

Inhoudsopgave

1. Testen van (zorg)personeel

2. Infectiepreventie

3. Persoonlijke beschermingsmiddelen

4. Psychosociale hulpverlening


 

1. Testen van (zorg)personeel

Zorgmedewerkers werken iedere dag met kwetsbare personen. Daarom is het van groot belang dat er duidelijkheid komt of zorgmedewerkers met klachten kunnen blijven werken. Zorgmedewerkers met klachten kunnen zich sinds begin april laten testen op corona.

Als een medewerker door te testen weet dat hij geen corona heeft, kan hij aan het werk blijven. Als hij wel corona heeft dan moet hij thuis blijven. Op die manier voorkomt hij verdere verspreiding. Bij het testen van zorgmedewerkers wordt rekening gehouden met de gezondheid van de medewerkers zelf, het risico op besmetting van patiënten, en de beperkte beschikbaarheid van persoonlijke beschermingsmiddelen.

 Kijk voor de nieuwe aanmeldprocedure voor een test op onze pagina over testen.

 


 2. Infectiepreventie

Om de verspreiding van COVID-19 te beteugelen is samenwerking in Nederland en ook onze regio belangrijk.
Daarom heeft ABR Zorgnetwerk Holland West besloten om de netwerkfunctie te bundelen met de kennis- en adviesfunctie van GGD Hollands Midden.

De GGD Hollands Midden krijgt veel vragen van medewerkers uit de (langdurige) zorg over corona. Zorginstellingen hebben vragen over maatregelen die nodig zijn. Onze deskundigen infectiepreventie ondersteunen de (infectiepreventiecommissies van de) zorginstellingen in de regio Hollands Midden hierbij (vangnetfunctie). Van het bestaande Regionaal Platform InfectiePreventie (RPIP) wordt nu extra gebruik gemaakt om kennis, ervaringen en materialen delen en elkaar te bevragen. De RPIP leden geven aan hoe vaak zij wensen te overleggen, dit is nu 1 keer per 2 weken. 
Daarnaast brengt de GGD Hollands Midden een nieuwsbrief voor zorginstellingen uit over de ontwikkelingen rondom COVID-19.

De informatie dient ter ondersteuning van het eigen beleid van de instellingen in de strijd tegen COVID-19. We volgen de richtlijnen van RIVM, LCI, Verenso en GGD.

COVID-19 nieuwsbrieven

GGD Hollands Midden en GGD Haaglanden maken samen een COVID-19 nieuwsbrief die twee keer per week uitkomt. De nieuwsbrief is bedoeld voor zorgprofessionals. 

Hier vindt u de laatste editie: Editie 28 mei 2020.

De vorige edities vindt u in de nieuwsbrief zelf. Wilt u de nieuwsbrief rechtstreeks ontvangen? Aanmelden kan door een mail te sturen.

Nieuwe apps van Siilo voor zorgprofessionals

Met de nieuwe app van Siilo, ‘Handen Ineen voor COVID-19’, kunt u als zorgprofessional eenvoudig vragen stellen aan collega’s uit de regio en hun vragen beantwoorden. In deze app worden ook actuele en relevante info en richtlijnen gedeeld, en kunt u uw vraag voorleggen aan infectiepreventie deskundigen van de GGD. Ook vindt u er ‘best-practices’ van andere zorginstellingen.

U kunt de app downloaden vanuit de App Store (Apple) of Google Play Store (Android) op een telefoon of tablet. Hoe neemt u dan deel aan deze app groep?

  • Open deze link
  • U bent nu aan de groep ‘Handen ineen voor COVID-19 toegevoegd, u kunt direct meepraten.
  • Tip: Ziet u alleen contacten op de hoofdpagina? Klik dan op het symbool V rechts naast 'Handen Ineen..' om de tegels zichtbaar te maken.

Meer informatie over de mogelijkheden en de gebruikersinstructie vindt u op de Siilo website (PDF): 

Netwerkzorg Hollands Midden

Daarnaast is ook de Siilo app ‘Netwerkzorg Hollands Midden’ gelanceerd begin april, speciaal voor medici. Ook hier kunt u vragen stellen en antwoorden geven aan collega’s. Aanmelden kan via deze link.

  


 3. Persoonlijke beschermingsmiddelen

De verdeling van persoonlijke beschermingsmiddelen loopt via het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH). De GGD en overige zorginstellingen (waaronder verpleeg- of verzorgingshuizen, thuiszorg, geestelijke
gezondheidszorg, gehandicaptenzorg, huisarts/huisartsenpost verloskundige praktijk of GGD), kunnen hun aanvraag indienen via het de speciale PBM aanvraagomgeving van Mediq: Mijn MedBIS. Mediq heeft haar bestaande klanten al toegelaten tot het Mediq PBM aanvraagportaal en heeft contact met de koepelorganisaties in de zorg.
Op de website van Mediq vindt u meer informatie over het aanvragen van PBM i.v.m. corona. Ook ZZP'ers kunnen hier een account aanmaken en PBM aanvragen met de code: 00000000. 

Voor ondersteuning thuis die verleend wordt volgens de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), zoals huishoudelijke hulp, begeleiding, dagbesteding en maaltijdondersteuning, in een maatschappelijke opvang en vrouwenopvang kunnen ook PBM aangevraagd worden via Mediq. Wel is het zo dat het uitgangspunt nog steeds is dat zorg op 1,5m afstand verleend moet worden of moet worden uitgesteld. Mocht dit niet mogelijk zijn, kan de medewerker voortaan dus beschikken over een ‘reservepakket’ aan persoonlijke beschermingsmiddelen.

Heeft u PBM en wilt u deze aanbieden? Dan kunt u terecht bij middelen.corona@vrh.nl
Voor alle overige vragen rondom PBM kunt u bellen met het team infectieziektebestrijding van de GGD HM op 088- 308 6631.
 

4. Psychosociale hulpverlening (PSH)

 Psychosociale hulpverlening bij ingrijpende gebeurtenissen (PSH) coördineert de hulp door verschillende hulpverleners. Het kernteam PSH zorgt ervoor dat slachtoffers de juiste hulp krijgen. De GGD heeft hierbij een coördinerende rol.

Kernteam PSH Hollands Midden

In het kernteam PSH zijn de vaste partners vertegenwoordigd, te weten: GGZ Rivierduinen, Kwadraad Maatschappelijk Werk, Slachtofferhulp en GGD HM. Twee kaderartsen GGZ uit Zuid-Holland Noord en Midden-Holland zijn nu ook toegevoegd aan dit team. De GGD zorgt voor coördinatie en roept het team bij elkaar.

Meer informatie: Jan Oosterbeek, E: joosterbeek@ggdhm.nl T: 088-3084550

Afspraken over verwijzing

Indien de spanning te hoog oploopt en psychische klachten ontstaan:

  • Neem contact op met de huisarts of praktijkondersteuner GGZ of met
  • Kwadraad Maatschappelijk werk iedere werkdag 9.00-17.00 T: 088 – 900 4000

Bij lichte klachten of behoefte aan luisterend oor:

Ondersteuning van naasten van IC patiënten:

  • Slachtofferhulp biedt ondersteuning, zie de flyer

Filmpje over het omgaan met emoties van cliënten in coronatijd

Tijdens de coronacrisis kan je als (zorg)professional te maken krijgen met gedrag van mensen waar je niet altijd een pasklare reactie op hebt of waarvan je het lastig vindt om er mee om te gaan. In dit filmpje geven de psycholoog-trainers van ARQ IVP praktische tips om met deze emoties om te gaan.

Mentaal herstel patiënten

Meer informatie

Psychosociale ondersteuning in coronatijd, ARQ Kenniscentrum

 

Deel deze pagina
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Contactinformatie