Forensische geneeskunde

Aantal keer bekeken: 13547, Laatst gewijzigd: dinsdag, 06 juni 2017

De GGD heeft continu artsen bereikbaar en beschikbaar voor het verrichten van forensisch medische taken. Deze geregistreerde forensisch artsen werken meestal in opdracht van de politie-eenheid Den Haag of de gemeenten in de regio Hollands Midden.

Lijkschouw

Het onderzoek van een overleden persoon wordt in eerste instantie uitgevoerd door de behandelend arts, meestal de eigen huisarts. Indien er geen behandelend arts bekend is of de behandelaar is niet overtuigd van een natuurlijke oorzaak van het overlijden dan komt de  forensisch arts in actie in de functie van gemeentelijk lijkschouwer.
De forensisch arts onderzoekt de aard en omstandigheden van het overlijden. Dit onderzoek vindt vaak samen plaats met de ge├╝niformeerde politie en/of het team forensische opsporing. Op deze manier kan de aard van het overlijden worden vastgesteld en kan worden nagegaan of er een strafbaar feit is gepleegd. Bij een niet natuurlijk overlijden vindt er overleg plaats met de Officier van Justitie waarbij de forensisch arts vervolgonderzoek zoals een gerechtelijke sectie kan adviseren.  

Euthanasie

Euthanasie is een bijzondere vorm van niet-natuurlijk overlijden. De behandeld arts is dus wettelijk verplicht een forensisch arts in te schakelen.
De forensisch arts gaat na of de euthanaserend arts voldaan heeft aan de wettelijk vastgestelde procedure en zorgt voor verdere afhandeling van de benodigde formulieren.
Het is wenselijk dat de behandelend arts enkele dagen voor de euthanasie hiervan een voormelding doet bij de GGD (zie contactinformatie op deze pagina).

Medische zorgverlening ingesloten personen

De forensisch arts wordt ingeschakeld wanneer ingesloten personen zorg nodig hebben. Deze personen zijn bijvoorbeeld  ingesloten op een politiebureau of in een huis van bewaring of gevangenis. De forensisch arts verstrekt ook medische adviezen aan politie en/ of justitie.
Vaak is tijdens de insluiting, met toestemming van de ingeslotene, navraag bij andere behandelaars noodzakelijk.
Wanneer de persoon geen zorgkader heeft probeert de forensisch arts nog tijdens de insluiting medische en maatschappelijke zorg in gang te zetten.

Afname lichaamseigen stoffen (wangslijmvlies, urine, bloed)

De forensische arts neemt bloed af bij mensen die worden verdacht van rijden onder invloed en niet mee willen of kunnen werken aan een blaasproef. Dit bloedmonster wordt gebruikt om het alcoholpromillage te bepalen. Mensen moeten hiervoor toestemming geven. Voor het bepalen van een DNA-profiel neemt de forensisch arts wangslijmvlies af.

Letselrapportage

Bij aangifte van een geweldsmisdrijf start de politie in de meeste gevallen een forensisch onderzoek. De forensisch arts kan in dit geval een letselrapportage opmaken voor verdere afhandeling van de zaak door politie en/ of justitie. Dit kan tijdens de aangifte plaatsvinden maar ook enkele dagen later, al dan niet in combinatie met informatie van de arts die betrokkene i.v.m. het letsel heeft behandeld. Een nauwkeurige letselrapportage voorkomt later onduidelijkheid over de aard, ernst en het herstel van het opgelopen letsel. In zeldzame gevallen voert een forensisch arts een letselonderzoek uit op verzoek van een particuliere opdrachtgever.

Forensisch advies nodig?

Bent u professional in de zorg dan kunt u zowel binnen als buiten kantooruren een beroep op ons doen bij voorkeur via de meldkamer ambulancevervoer.
Bent u geen professional in de zorg dan kunt u tijdens kantooruren bellen met het algemeen nummer van de GGD Hollands Midden.