Cursusaanbod

‘Rookvrij! Ook jij?’ stoppen-met-roken groepstraining

Wilt u definitief stoppen met roken? Meld u dan aan voor een training ‘Rookvrij! Ook jij?’ stoppen-met-roken groepstraining.

Bijscholing klachtenregeling ongewenst gedrag

GGD Hollands Midden organiseert bijeenkomsten in het kader van de klachtenregeling ongewenst gedrag. De bijeenkomsten zijn bedoeld voor scholen/ schoolbesturen die een contract hebben bij de GGD Hollands Midden voor Externe Vertrouwenspersoon.

Kosteloos beweegprogramma ‘Lekker in je Lijf’

Wilt u zich ook lekker in uw lijf voelen? Doe dan mee het beweegprogramma ‘Lekker in je Lijf’! Dit is een groepsprogramma van 18 weken waarin u onder begeleiding van een fysiotherapeut werkt aan een betere conditie en gezondheid.

Hygiëne en infectieziekten in de kinderopvang

Een online scholing voor pedagogisch medewerkers in de kinderopvang.

Hoofdluistrainingen voor ouders/ verzorgers

Hoofdluis is een hardnekkig verschijnsel dat op veel scholen voorkomt. Effectieve bestrijding is alleen mogelijk wanneer het verschijnsel gezamenlijk wordt aangepakt. Zowel de ouders als de school hebben een verantwoordelijkheid in de bestrijding van hoofdluizen. De GGD heeft hierin een adviserende en ondersteunende taak.

Opvoedcursussen en advies

De Centra voor Jeugd en Gezin (CJG's) in de regio Hollands Midden bieden diverse opvoedcursussen, themabijeenkomsten en lezingen aan voor ouders en opvoeders van kinderen en jongeren.

Scholingsaanbod Veilig Thuis

Wanneer is er sprake van relatiegeweld, kindermishandeling of ouderenmishandeling? Wat kun je doen bij eergerelateerd geweld, hoe zit het met loverboyproblematiek en wanneer is iets seksueel grensoverschrijdend gedrag?

Op welke manier moet de Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling worden toegepast?

Beweegprogramma Sportenderwijs Gezonde Leefstijl

Sportlessen in combinatie met voorlichting/workshops over gezond bewegen, gezonde voeding, algemene fitheid en (maatschappelijk) actief zijn in het dagelijks leven.

Deel deze pagina
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Contactinformatie