Geluid

Geluidshinder

Geluid is voor mensen van enorm belang. Het kan heel prettig zijn als het bijvoorbeeld om natuur of muziek gaat. Geluid heeft in bepaalde situaties een waarschuwende functie. Maar geluid kan hinderlijk zijn als het langdurig hard en ongewenst is.

Gehoorschade

Het risico op gehoorschade is groot, wanneer u (langdurig) luistert naar te harde geluiden. Tekenen van gehoorschade kunnen zijn: het horen van een constante piep, fluittonen of oorsuizen. Gehoorschade gaat helaas niet meer over. Er is geen medicijn voor. Gelukkig kunt u zelf iets doen om gehoorschade te voorkomen.

Laagfrequent geluid

Er zijn regelmatig mensen die aangeven dat zij gehinderd worden door laagfrequent geluid (LFG). Mensen omschrijven LFG vaak als een dieselend geluid, als een zware bromtoon of als het gedreun van een draaiende wastrommel. Lang niet iedereen hoort LFG even hard.

Deel deze pagina
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Contactinformatie