Infectieziekten

Introductie infectieziekten

Wat zijn infectieziekten? Wat doet de GGD?

Aanpassingen dienstverlening

Wat betekent het coronavirus voor onze dienstverlening? Een overzicht vind je hier.

Nieuw coronavirus

In de regio Wuhan in China startte in december 2019 een uitbraak van een nieuw coronavirus. Het virus kan de ziekte COVID-19 veroorzaken. De meeste patiënten met dit virus hebben koorts en luchtwegklachten. In Nederland, maar ook wereldwijd, worden er maatregelen genomen om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. De inzet van GGD’en en van alle andere betrokken zorgverleners en instanties is gericht op het voorkomen van verspreiding van het coronavirus in Nederland, zodat kwetsbare groepen beschermd worden.

 

Geen cijfers meer van bevestigde patiënten met corona

Sinds donderdag 19 maart geven we geen cijfers meer van het aantal patienten met corona. Het testbeleid van de RIVM is veranderd en dit betekent dat de cijfers geen goede graadmeter meer zijn van de verspreiding van het virus in een gemeente/in de regio. Lees meer

Kinderziekten

Kinderziekten zijn ziekten die vooral voorkomen onder kinderen, zoals de vijfde ziekte, krentenbaard en kinkhoest.

Schurft

Schurft (scabiës) is een besmettelijke aandoening die wordt veroorzaakt door de scabiësmijt. Deze mijt is niet met het blote oog te zien en graaft gangetjes in de huid en legt daar haar eitjes.

Studenten

De GGD Hollands Midden informeert studenten jaarlijks over infectieziekten en hygiëne om overdracht van infectieziekten te verkleinen.

Tuberculose (TBC)

Spreekuren:
Vanwege aangescherpte maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te beperken, is onze zorgverlening tijdelijk aangepast.
Uiteraard blijven wij vanuit het Regionaal Expertise Centrum Tuberculosebestrijding ons volledig inzetten voor alle dringende TBC-risicosituaties en kunt u rekenen op een effectieve en efficiënte zorgverlening.
Onze welgemeende excuses voor het eventuele ongemak! Heeft u vragen, neemt u dan contact op met uw eigen GGD.

Informatie over het onderzoek naar de werkzaamheid van de BCG vaccinatie kunt u vinden op de regionale website.

 

Tuberculose is een infectieziekte, veroorzaakt door de tuberculose bacil. Tuberculose wordt overgebracht door hoesten of niezen en kan ernstige ontstekingen veroorzaken.  Deze komen het meeste voor in de longen (longtuberculose), maar er kunnen ook ontstekingen ontstaan in de nieren, gewrichten of lymfeklieren.

Voedselinfecties

Voedselinfecties kunnen worden veroorzaakt door verschillende ziekteverwekkers, veel voorkomende zijn salmonella en campylobacter.

Ziek door dier

Sommige infectieziekten van dieren zijn besmettelijk voor de mens. De ziekten komen onder andere voor bij huisdieren, zoogdieren, boerderijdieren en wilde dieren. Dierziekten kunnen ook via de omgeving worden overgedragen, bijvoorbeeld via de zandbak, het water, insectenbeten of voeding.

Zwangerschap en infecties

Een aantal infectieziekten vormt een specifiek risico voor de zwangere vrouw, het ongeboren kind of de pasgeborene.

Deel deze pagina
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Contactinformatie