Keuringen en inspecties

Inspecties kinderopvang

Het is van belang dat kinderopvang plaatsvindt in een gezonde en veilige omgeving. Aanbieders van kinderopvang moeten daarom aan diverse eisen voldoen.

Tatoeages piercings en PMU

De GGD beoordeelt middels een inspectie of ondernemers die tatoeëren, piercen en/ of permanente make-up aanbrengen veilig werken.

Arbeidsgeschiktheid schuldsanering

Schuldenaren zonder betaald werk hebben onder andere een sollicitatieplicht. Een ontheffing van de sollicitatieplicht wordt onder meer gegeven op grond van het feit dat iemand op medische gronden niet in staat is te werken. De GGD Hollands Midden treedt hierin op als onafhankelijk medisch adviseur.

Medische urgentie woonruimte

Indien u op medische gronden met voorrang een huurwoning toegewezen wilt krijgen, kunt u een aanvraag voor een 'medische urgentie woonruimte' indienen.

Medische beoordeling rijbewijs

Heeft u de leeftijd van 75 jaar bereikt en wilt u uw rijbewijs verlengen? Dan kunt u zich medisch laten beoordelen bij de GGD Hollands Midden.

Gehandicaptenparkeerkaart

Bij de gemeente kunt u een aanvraag voor een gehandicaptenparkeerkaart indienen. De gemeente vraagt in veel gevallen de GGD Hollands Midden om een advies over uw aanvraag voor een gehandicaptenparkeerkaart.

Tegemoetkoming kinderopvang

Bij de gemeente kunt u op sociaal medische gronden een aanvraag voor tegemoetkoming kinderopvang indienen. De gemeente vraagt in veel gevallen de GGD Hollands Midden om een advies over uw aanvraag voor een tegemoetkoming kinderopvang.

Arbeidsgeschiktheid uitkering

U ontvangt van uw gemeente een uitkering of u heeft een aanvraag voor een uitkering ingediend. De gemeente vraagt in veel gevallen de GGD Hollands Midden om een advies over uw aanvraag voor een uitkering.

Leerlingenvervoer

Bij de gemeente kunt u om sociaal medische redenen een aanvraag indienen voor tegemoetkoming in de kosten van het vervoer van uw kinderen van en naar school. De gemeente vraagt in veel gevallen de GGD Hollands Midden om een advies over uw aanvraag.

Sociaal Medisch Advies WMO

Heeft u bij de gemeente een aanvraag voor een voorziening in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning ingediend? Dan toetst de GGD HM of uw aanvraag op sociaal medische gronden toegekend zou kunnen worden.

Deel deze pagina
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Contactinformatie

 • GGD Hollands Midden (Leiden)

  Parmentierweg 49,
  2316 ZV Leiden
  T 088 - 308 30 00
  E-mail: info@ggdhm.nl

  GGD Hollands Midden (Gouda)

  Thorbeckelaan 5
  2805 CA Gouda
  T 088 - 308 32 00
  E-mail: info@ggdhm.nl

  HKZ