Keuringen en inspecties

Inspecties kinderopvang

Het is van belang dat kinderopvang plaatsvindt in een gezonde en veilige omgeving. Aanbieders van kinderopvang moeten daarom aan diverse eisen voldoen.

Tatoeages piercings en PMU

De GGD beoordeelt middels een inspectie of ondernemers die tatoeëren, piercen en/ of permanente make-up aanbrengen veilig werken.

Arbeidsgeschiktheid schuldsanering

De Wet op de Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) biedt burgers een extra mogelijkheid op een schuldenvrije toekomst. De schuldsaneringsregeling is bedoeld voor diegenen die in een problematische financiële situatie terecht zijn gekomen. De schuldenaar heeft in deze regeling een aantal verplichtingen. Schuldenaren zonder betaald werk hebben onder andere een sollicitatieplicht.

Medische urgentie huisvesting

Indien u op medische gronden met voorrang een huurwoning toegewezen wilt krijgen, kunt u een aanvraag voor een 'medische urgentie huisvesting' indienen,

Medische beoordeling rijbewijs

Heeft u de leeftijd van 75 jaar bereikt en wilt u uw rijbewijs verlengen? Dan kunt u zich medisch laten beoordelen bij de GGD Hollands Midden.

Gehandicaptenparkeerkaart

Indien u op medische gronden een gehandicaptenparkeerkaart of gehandicaptenparkeerplaats nodig heeft, dan kunt u hiervoor een aanvraag indienen bij uw gemeente. De gemeente vraagt in veel gevallen de GGD Hollands Midden om een sociaal medisch advies over uw aanvraag.

Tegemoetkoming kinderopvang

Bij de gemeente kunt u op sociaal medische gronden een aanvraag voor tegemoetkoming kinderopvang indienen. De gemeente vraagt in veel gevallen de GGD Hollands Midden om een advies over uw aanvraag voor een tegemoetkoming kinderopvang.

Arbeidsgeschiktheid uitkering

U ontvangt van uw gemeente een uitkering of u heeft een aanvraag voor een uitkering ingediend. De gemeente vraagt in veel gevallen de GGD Hollands Midden om een advies over uw aanvraag voor een uitkering.

Leerlingenvervoer

Kinderen die in Nederland naar school gaan, leggen meestal de route naar school zelfstandig af of worden door hun ouders gehaald en gebracht. Soms gaat dat echter niet. Ouders kunnen dan een beroep doe op de Regeling Leerlingenvervoer.

Sociaal medisch advies WMO

Indien u op medische gronden hulp bij het huishouden nodig heeft, een aanpassing van uw woning of een vervoersvoorziening, dan kunt u hiervoor een aanvraag indienen op grond van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning.

Deel deze pagina
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Contactinformatie

 • GGD Hollands Midden (Leiden)

  Parmentierweg 49,
  2316 ZV Leiden
  T 088 - 308 30 00
  E-mail: info@ggdhm.nl

  GGD Hollands Midden (Gouda)

  Thorbeckelaan 5
  2805 CA Gouda
  T 088 - 308 32 00
  E-mail: info@ggdhm.nl

  HKZ