Gezonde leefomgeving

Introductie

De omgeving waarin wij leven heeft invloed op onze gezondheid. Voor een goede gezondheid is een gezonde leefomgeving nodig. Onze leefomgeving bestaat uit het buitenmilieu en ons binnenmilieu. Bij het buitenmilieu gaat het om: veel of weinig groen, geluid, straling en kwaliteit van lucht en bodem. Van invloed op het binnenmilieu zijn onder andere: ventilatie, schadelijke stoffen, geluid, vocht en schimmels.

 

Contact

Team Medische Milieukunde
GGD Hollands Midden
Telefoon: 088 - 308 33 81
E-mailadres: mmk@ggdhm.nl

Taken van het team Medische Milieukunde

Het team Medische milieukunde van de GGD Hollands Midden levert een bijdrage aan een gezonde en veilige leefomgeving voor iedereen, in het bijzonder voor kwetsbare groepen.

Het team is bereikbaar voor advies en voorlichting over uw leefomgeving en gezondheid. Gemeenten, scholen en woningbouwverenigingen kunnen bij ons terecht voor advies. Bijvoorbeeld over de manier waarop ze ongewenste gezondheidseffecten in de leefomgeving zoveel mogelijk kunnen verminderen en voorkomen. Dit kan ook na een milieu-incident zijn.

Inwoners van onze gemeenten kunnen bij ons terecht voor informatie over gezondheidsklachten die te maken hebben met ons milieu.

Het team Medische milieukunde van de GGD Hollands Midden kan geen maatregelen opleggen of zaken verbieden. Wel kan de GGD u voorlichten, adviseren en zo nodig doorverwijzen.

 

Atlas Leefomgeving

Wilt u weten hoe het met uw leefomgeving is gesteld? Informatie over de leefomgeving wordt gegeven in de Atlas Leefomgeving, uitgegeven door het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

 

Contact

Controleer eerst via www.ggd.nl of u in de regio van GGD Hollands-Midden woont. Inwoners van onze regio kunnen contact met ons opnemen. Als u in een andere regio woont, dan vindt u via www.ggd.nl ook de contactgegevens van uw GGD.

GGD Leefomgeving

Voor veel onderwerpen linken wij u door naar GGD Leefomgeving. Dat is een gezamenlijke website van 16 GGD regio’s.

Loden leidingen

Het is al lang bekend dat kraanwater te veel lood kan bevatten in huizen met loden leidingen en in woningen met nieuwe kranen of drinkwaterinstallaties. De afgelopen jaren is duidelijk geworden dat lood schadelijker is dan eerder gedacht.

Koude

Het risico om teveel af te koelen bestaat altijd als mensen niet warm genoeg gekleed zijn en de omgeving erg koud of nat is, of als er een koude wind staat. In strenge winters, wanneer het vriest, is het risico natuurlijk het grootst.

Legionella

Legionella is een bacterie die overal in vochtige milieus kan voorkomen. De bacterie bevindt zich bijvoorbeeld in meren, sloten en leidingwater.

Bastaardsatijnrups

Op verschillende plaatsen langs de kust komt de bastaardsatijnrups voor, zowel in de duinen als op het strand. De rups heeft brandharen die klachten kunnen veroorzaken bij aanraking, zoals heftige jeuk, huiduitslag, irritatie aan de ogen of aan de luchtwegen. Ook dieren kunnen klachten krijgen.

Hitte

Mooi zomerweer is voor velen een fijne periode met terras- en strandbezoek. Maar voor sommige mensen kan hitte ook vervelend zijn.

Deel deze pagina
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Contactinformatie