Winter

Houtkachel of open haard

Houtkachels en open haarden zijn erg populair. Het gebruik van open haarden, inzethaarden en vrijstaande kachels voor het verwarmen van woningen neemt de laatste jaren toe. Echter, ze kunnen ook gevaar opleveren, of hinder veroorzaken en gezondheidsklachten geven. Ook voor omwonenden kan het stoken van een houtkachel of open haard overlast opleveren in de vorm van geurhinder, gezondheidsklachten en roetneerslag.  In het informatieblad vindt u tips voor gebruik van uw houtkachel of open haard.

Smog

Smog is een sterke luchtverontreiniging in een bepaalde periode. In Nederland wordt de term smog gebruikt als er meer luchtverontreiniging is dan gewoonlijk, mogelijk met acute nadelige gevolgen voor de gezondheid. Een smogperiode kan een paar dagen tot enkele weken duren.

Koude

Het risico om teveel af te koelen bestaat altijd als mensen niet warm genoeg gekleed zijn en de omgeving erg koud of nat is, of als er een koude wind staat. In strenge winters, wanneer het vriest, is het risico natuurlijk het grootst.

Deel deze pagina
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Contactinformatie