Bijscholing klachtenregeling ongewenst gedrag

Aantal keer bekeken: 6275, Laatst gewijzigd: dinsdag, 05 november 2019

GGD Hollands Midden organiseert bijeenkomsten in het kader van de klachtenregeling ongewenst gedrag. De bijeenkomsten zijn bedoeld voor scholen/ schoolbesturen die een contract hebben bij de GGD Hollands Midden voor Externe Vertrouwenspersoon.

Door overmatige belangstelling zijn de “bijscholingen in het kader van de klachtenregeling ongewenst gedrag” heel snel volgelopen. Helaas moeten wij om deze reden de inschrijving sluiten. Volgend voorjaar (2020) zijn er weer nieuwe mogelijkheden om bijscholingen te volgen.

Nascholing BASIS:

Casuïstiek wordt door de deelnemers ingebracht a.d.h.v. een voorbereidende huiswerkopdracht. Daarnaast brengt de trainer casuïstiek in n.a.v. de wensen vanuit de inventarisatie.

Focus:

 • Korte theoretische uiteenzetting over kader van functie vertrouwenspersoon Hierbij hanteren we de uitgangspunten van de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen (LVV).
 • Analyseren van casuïstiek om het inzicht te vergroten. De nadruk ligt op het goed in kaart brengen van de casuïstiek, de hoofd- en bijzaken, de mogelijke opties om ongewenst gedrag op te lossen en de sociale veiligheid binnen de organisatie te vergroten.
 • Oefenen met casuïstiek met de focus op de analyse van de situatie en de stappen die een vertrouwenspersoon kan/moet zetten.

Doelen: De interne contactpersoon/ vertrouwenspersoon:

 • Is op de hoogte van het kader van waaruit hij/ zij zijn werkzaamheden uitvoert.
 • Vergroot zijn/haar inzicht in casuïstiek m.b.v. het bespreekmodel casuïstiek en leert daarmee een model hanteren waarmee hij/zij toekomstige zaken op gestructureerde wijze aanpakt.
 • Kan m.b.v. het drie vragen reflectiemodel reflecteren op persoonlijke handelen tijdens de klachtafhandeling en het effect hiervan op zijn functie als vertrouwenspersoon.

Programma:

 • Kennismaken
 • Toelichting op het programma en inventariseren verwachtingen
 • Bespreken kaders vertrouwenspersoon werkvormen. Hierbij komen de volgende onderwerpen kort aan bod:
  - ARBO wet, PSA, klachtenregeling, ontvankelijkheid, meldplicht, meldcode.
 • Bespreekmodel casuïstiek m.b.v. casus door de trainer ingebracht n.a.v. vragen uit de inventarisatie
 • In groepen bespreken van eigen casuïstiek a.d.h.v. bespreekmodel.
 • Afronding, formuleren leervraag voor collegiaal overleg of intervisie en inventariseren leeropbrengst.

Nascholing: VERDIEPING

Een nascholingsmiddag waarbij dieper ingegaan wordt op casuistiek. De basiskennis en theorie wordt bekend verondersteld:

Focus:

 • Naar aanleiding van inventarisatieformulier, vooraf ingevuld door deelnemers, een verdieping op de theoretische onderbouwing.
 • Casuïstiek bespreken aan de hand van de 3 hoofdtaken van de contact/vertrouwenspersoon.
 • Intervisieronde m.b.v. eigen casuïstiek. Hierbij zal ook de focus liggen op intervisievaardigheden.

Doelen: De interne contactpersoon/vertrouwenspersoon:

 • Verdiept zijn theoretische kennis n.a.v. eigen leervragen.
 • Is in staat op een methodische manier de casuïstiek te bespreken.
 • Is in staat zijn eigen leervraag te formuleren en m.b.v. intervisievaardigheden casuïstiek lerend te bespreken.

Programma:

 • Kennismaken
 • Verdieping theoretische kennis afhankelijk van ingebrachte vragen.
 • Methodische aanpak van casuïstiekbespreking.
 • Intervisie
 • Afronding, formuleren leervraag voor collegiaal overleg of intervisie en inventariseren leeropbrengst.

Kosten:

Geen

Trainer:

De bijscholing wordt uitgevoerd door Centrum Vertrouwenspersonen Plus.

Datum en locatie:

De training gaat door als er minimaal 5 deelnemers zijn. U ontvangt z.s.m. na het sluiten van de inschrijving bericht of er voldoende inschrijvingen zijn.

Door overmatige belangstelling zijn de “bijscholingen in het kader van de klachtenregeling ongewenst gedrag” heel snel volgelopen. Helaas moeten wij om deze reden de inschrijving sluiten. Volgend voorjaar (2020) zijn er weer nieuwe mogelijkheden om bijscholingen te volgen.

Contact

Voor meer informatie: Gea Dijkstra, telefoon 088 - 308 42 94.

Link

Meer informatie over het onderwerp Externe vertrouwenspersoon op deze website.

Deel deze pagina
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Contactinformatie

 • GGD Hollands Midden (Leiden)

  Parmentierweg 49,
  2316 ZV Leiden
  T 088 - 308 30 00
  E-mail: info@ggdhm.nl

  GGD Hollands Midden (Gouda)

  Thorbeckelaan 5
  2805 CA Gouda
  T 088 - 308 32 00
  E-mail: info@ggdhm.nl