Bijscholing klachtenregeling ongewenst gedrag

Aantal keer bekeken: 3707, Laatst gewijzigd: dinsdag, 16 januari 2018

In 2018 organiseert de GGD Hollands Midden weer een aantal bijeenkomsten in het kader van de klachtenregeling ongewenst gedrag. De bijeenkomsten zijn bedoeld voor scholen/ schoolbesturen die een contract hebben bij de GGD Hollands Midden voor Externe Vertrouwenspersoon.

Nascholing BASIS:

Casuïstiek wordt door de deelnemers ingebracht a.d.h.v. een voorbereidende huiswerkopdracht. Daarnaast brengt de trainer casuïstiek in n.a.v. de wensen vanuit de inventarisatie.

Focus:

 • Korte theoretische uiteenzetting over kader van functie vertrouwenspersoon Hierbij hanteren we de uitgangspunten van de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen (LVV).
 • Analyseren van casuïstiek om het inzicht te vergroten. De nadruk ligt op het goed in kaart brengen van de casuïstiek, de hoofd- en bijzaken, de mogelijke opties om ongewenst gedrag op te lossen en de sociale veiligheid binnen de organisatie te vergroten.
 • Oefenen met casuïstiek met de focus op de analyse van de situatie en de stappen die een vertrouwenspersoon kan/moet zetten.

Doelen: De interne contactpersoon/ vertrouwenspersoon:

 • Is op de hoogte van het kader van waaruit hij/ zij zijn werkzaamheden uitvoert.
 • Vergroot zijn/haar inzicht in casuïstiek m.b.v. het bespreekmodel casuïstiek en leert daarmee een model hanteren waarmee hij/zij toekomstige zaken op gestructureerde wijze aanpakt.
 • Kan m.b.v. het drie vragen reflectiemodel reflecteren op persoonlijke handelen tijdens de klachtafhandeling en het effect hiervan op zijn functie als vertrouwenspersoon.

Programma:

 • Kennismaken
 • Toelichting op het programma en inventariseren verwachtingen
 • Bespreken kaders vertrouwenspersoon werkvormen. Hierbij komen de volgende onderwerpen kort aan bod:
 • ARBO wet, PSA, klachtenregeling, ontvankelijkheid, meldplicht, meldcode.
 • Bespreekmodel casuïstiek m.b.v. casus door de trainer ingebracht n.a.v. vragen uit de inventarisatie
 • In groepen bespreken van eigen casuïstiek a.d.h.v. bespreekmodel.
 • Afronding, formuleren leervraag voor collegiaal overleg of intervisie en inventariseren leeropbrengst.

Nascholing: VERDIEPING

Een nascholingsmiddag waarbij dieper ingegaan wordt op casuistiek. De basiskennis en theorie wordt bekend verondersteld:

Focus:

 • Naar aanleiding van inventarisatieformulier, vooraf ingevuld door deelnemers, een verdieping op de theoretische onderbouwing.
 • Casuïstiek bespreken aan de hand van de 3 hoofdtaken van de contact/vertrouwenspersoon.
 • Intervisieronde m.b.v. eigen casuïstiek. Hierbij zal ook de focus liggen op intervisievaardigheden.

Doelen: De interne contactpersoon/vertrouwenspersoon:

 • Verdiept zijn theoretische kennis n.a.v. eigen leervragen.
 • Is in staat op een methodische manier de casuïstiek te bespreken.
 • Is in staat zijn eigen leervraag te formuleren en m.b.v. intervisievaardigheden casuïstiek lerend te bespreken.

Programma:

 • Kennismaken
  • Verdieping theoretische kennis afhankelijk van ingebrachte vragen.
  • Methodische aanpak van casuïstiekbespreking.
  • Intervisie
  • Afronding, formuleren leervraag voor collegiaal overleg of intervisie en inventariseren leeropbrengst.

Kosten:

geen

Trainer:

De bijscholing wordt uitgevoerd door Centrum Vertrouwenspersonen Plus

Datum en locatie:

Nascholing Basis:

 • Woensdag 4 april 2018 van 13.00 - 17.00 bij de GGD Hollands Midden, Thorbeckelaan 5 te Gouda (=vol)
 • Woensdag 18 april 2018 van 13.00 - 17.00 bij de GGD Hollands Midden, Parmentierweg 49 te Leiden

Nascholing Verdieping:

 • Woensdag 16 mei 2018 van 13.00 - 17.00 bij de GGD Hollands Midden, Thorbeckelaan 5 te Gouda
 • Woensdag 30 mei 2018 van 13.00 - 17.00 bij de GGD Hollands Midden, Parmentierweg 49 te Leiden

Wilt u zich aanmelden voor de bijscholing, vul dan dit formulier in.

Aanmeldingsformulier bijscholingen klachtenregeling ongewenst gedrag
 1. Naam deelnemer(*)
  Ongeldige invoer
 2. Functie(*)
  Ongeldige invoer
 3. Anders, namelijk...
  Ongeldige invoer
 4. Naam van de school / bestuur(*)
  Ongeldige invoer
 5. Adres(*)
  Ongeldige invoer
 6. Postcode en plaats(*)
  Ongeldige invoer
 7. E-mail(*)
  Ongeldig e-mailadres
 8. Telefoonnummer(*)
  Ongeldige invoer
 9. Onderwijsvorm(*)
  Ongeldige invoer
 10. Voor welke bijeenkomst wilt u zich hierbij aanmelden?
  Ongeldige invoer
 11. Wilt u hieronder aangeven welke onderwerp(en) u graag behandeld ziet (meerdere antwoorden mogelijk).
 12. Voorkeur onderwerpen
  Ongeldige invoer
 13. Anders, namelijk...
  Ongeldige invoer

Nadat u het formulier volledig hebt ingevuld en op de button 'Verstuur' hebt geklikt, ontvangt u uitsluitend per e-mail een bericht over uw aanmelding.

Contact

Voor meer informatie: Gea Dijkstra, telefoon 088 - 308 42 94.

Link

Meer informatie over het onderwerp Externe vertrouwenspersoon op deze website.

Deel deze pagina
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Contactinformatie

 • GGD Hollands Midden (Leiden)

  Parmentierweg 49,
  2316 ZV Leiden
  T 088 - 308 30 00
  E-mail: info@ggdhm.nl

  GGD Hollands Midden (Gouda)

  Thorbeckelaan 5
  2805 CA Gouda
  T 088 - 308 32 00
  E-mail: info@ggdhm.nl

  HKZ