Gewasbeschermingsmiddelen

Aantal keer bekeken: 6789, Laatst gewijzigd: woensdag, 06 juni 2018

Gewasbeschermingsmiddelen zijn bestrijdingsmiddelen die worden gebruikt voor het beschermen van plantaardige producten, zowel tijdens de groei als tijdens het bewaren. De bestrijding van onkruid, ook in situaties buiten de landbouw, valt ook onder ‘gewasbescherming’. 

Gewasbeschermingsmiddelen kunnen voor mens en milieu schadelijke stoffen bevatten. Daarom zijn er strenge eisen gesteld aan de toelating en het gebruik van deze middelen. Ondanks deze strenge eisen is er bij omwonenden van landbouwgrond ongerustheid over de gezondheidseffecten van gewasbeschermingsmiddelen. De ongerustheid speelt vooral in de bollen- en fruitteelt, en hangt samen met:

 • een hoog gebruik van middelen.
 • toedieningstechnieken die leiden tot verspreiding naar de omgeving.
 • kleine afstanden tussen behandelde percelen en woningen en andere gevoelige objecten, zoals scholen, kinderdagverblijven of speelterreinen.

Blootstellingsonderzoek

In Nederland wonen ongeveer 90.000 mensen binnen 50 meter van een bollen- of fruitperceel. Het is onduidelijk of en hoeveel deze mensen blootgesteld zijn aan gewasbeschermingsmiddelen en hierdoor gezondheidsschade oplopen. Daarom coördineert het RIVM een onderzoek naar de blootstelling van deze omwonenden aan gewasbeschermingsmiddelen. Dit onderzoek bouwt voort op een advies van de Gezondheidsraad en gebeurt in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. De GGD wordt vertegenwoordigd in de onderzoeksgroep en de klankbordgroep. Informatie over het onderzoek is te vinden op de website bestrijdingsmiddelen-omwonenden.nl.

Wat kunt u zelf doen om blootstelling te vermijden

 • Wanneer u zelf gewasbeschermingsmiddelen gebruikt in uw tuin, doe dat dan altijd zorgvuldig. Gebruik de middelen volgens de aanwijzingen op de verpakking. Op de verpakking staat ook wat u moet doen wanneer er iets misgaat.
 • Als in uw omgeving middelen worden toegepast, kunt u uit voorzorg maatregelen nemen om blootstelling te vermijden, bijvoorbeeld:
  - ramen sluiten bij toepassing gewasbeschermingsmiddelen.
  - zelf naar binnen gaan en huisdieren binnen houden.
  - de was niet buiten laten drogen.
  - schoenen uitdoen voor men het huis binnengaat.
  - moestuingewassen standaard wassen.

Meer informatie

 • Heeft u vragen of zorgen over de invloed van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op uw gezondheid: neem contact op met team MHG: 088 - 308 33 81 of mail mhg@ggdhm.nl.
 • Heeft u gezondheidsklachten gerelateerd aan het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen: ga naar uw huisarts of naar de spoedeisende hulp van het ziekenhuis. Neem zo mogelijk het product mee.
 • Heeft u vragen over het toezicht op het juist (volgens de regels) gebruik van gewasbeschermingsmiddelen of vermoedt u onjuist gebruik van gewasbeschermingsmiddelen: neem contact op met het klantcontactcentrum NVWA via meldformulier, e-mail of telefoon.
 • Uiteraard kunt u ook met eventuele telers in de buurt contact opnemen voor meer informatie over de gebruikte gewasbeschermingsmiddelen.
 • Twijfelt u over de risico’s van een product of weet u niet hoe u ermee om moet gaan? Vraag dan de verkoper of fabrikant om meer informatie.
 • Op de website van Milieu Centraal vindt u tips om zonder chemische middelen onkruid of plagen te bestrijden.
Deel deze pagina
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Contactinformatie

 • GGD Hollands Midden (Leiden)

  Parmentierweg 49,
  2316 ZV Leiden
  T 088 - 308 30 00
  E-mail: info@ggdhm.nl

  GGD Hollands Midden (Gouda)

  Thorbeckelaan 5
  2805 CA Gouda
  T 088 - 308 32 00
  E-mail: info@ggdhm.nl